Za inspirací do Budapešti

Pracovníci Střediska volného času Lužánky vyráží do zahraničí především čerpat inspiraci a motivaci pro další práci v oboru. Program Erasmus+ umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží získat v zahraničí navíc i důležité profesní a osobní zkušenosti. A kromě  samotných účastníků obohacuje mezinárodní spolupráce i zapojené organizace. Jedním z takových projektů byla v prosinci 2017 i studijní návštěva v Maďarsku, z které vám přinášíme reportáž.

Vydali jsme se (pět interních a externích pracovníků Lužánek, kteří se v různé formě věnují divadlu ve výchově) do Budapešti, abychom se lépe seznámili s tamější organizaci Káva Kulturális Műhely, která v této oblasti působí už přes dvacet let. Káva si v minulosti našla cestu i do Brna, jeden z jejích zakladatelů Gábor Takács před lety představil svou práci i na Labyrintu, teď jsme měli možnost dozvědět se o jejich činnosti a zkušenostech něco víc.

Hned první den jsme překročili Dunaj a nahlédli do sídla organizace v Budě. Vystoupali jsme do posledního patra malé budovy mezi činžáky a vstoupili do prostoru, kterému vévodil velký gauč. Jedna z hereček se zde zrovna líčila před dopoledním představením pro školu a jevištní technik snídal. Hned za rohem je kancelář managementu organizace, kde pokud by chtěl někdo mít soukromí, může si z chodby jen zatáhnout závěs. Celý prostor působí otevřeně a přátelští a otevření jsou i lidé, kteří zde pracují.

Na konci krátké chodby, polepené plakáty starých představení, jsou černé dveře, které vedou do malého divadelního sálu. Zde se odehrávají komplexní divadelní představení, jak si je v Kávě sami nazvali, pro děti i pro dospělé. V krátké době našeho pobytu jsme měli příležitost zhlédnout tři taková představení a prostřednictvím diskusí s jejich tvůrci jsme se dozvěděli o jejich pracovních postupech, jak smýšlejí o divadle ve výchově jako takovém i jak se jejich práce a nahlížení na něj vyvíjelo.

Edina Nemeth, která pracuje v managmentu organizace, nás seznámila s organizaci Káva a celý týden nás doprovázela. Díky ní a jejím spolupracovnicím jsme měli po celou dobu pobytu zajištěn překlad z maďarštiny, což nebyla lehká práce, obzvlášť u tlumočení divadelních představení.

Zaujala nás práce s moderními technogiemi – sociálními sítěmi, hudebními přehrávači a videem – v představení pro školáky o problémech teenagerů v komunikaci s rodiči s názvem Secret Door (Tajné dveře).

Divadlo ve výchově je edukačně zaměřený typ divadla, jehož hlavním cílem je zprostředkování zkušenosti či tématu skrz divadlo. Založený je na práci s předem připraveným, skutečným divadelním představením, které sehrají dospělí profesionálové (divadelníci, resp. pedagogové), a nabízí různé možnosti participace na jeho průběhu či na práci s tématem představení.

Po každém zhlédnutém představení jsme se zúčastnili diskuse s herci-pedagogy, což nám umožnilo hlubší vhled do tématu představení a jeho tvůrčího procesu.

Kromě Kávy jsme se seznámili i s dalšími organizacemi, zabývajícími se divadlem ve výchově a měli příležitost vidět představení Loutkového divadla Budapešť a společnosti Open Circle.

Loukové představení Nothing (Nic) Loutkového divadla Budapešť nás zaujalo loukami japonského stylu, živou hudbu a silným příběhem dánské autorky Janne Teller o náročném dospívání.

V další organizaci, která se v Budapešti zabývá divadlem ve výchově, s názvem Open Circle (Otevřený kruh), jsme zhlédli představení pro střední školy na téma identity, lásky a sexuality.

Nejpřínosnější však byly diskuse, během kterých jsme měli možnost poznat, jak hlavní aktéři divadla ve výchově v Budapešti o tomto oboru přemýšlí, kde vidí smysl své práce, kde hledají inspiraci a jak pojímají kreativní i výzkumnou část tvorby.

Vedoucí Kávy Gábor Takacs nám vyprávěl o své inspiraci, začátcích a dnešním stavu divadla ve výchově v Maďarsku. Součásti setkání byla praktická komentovaná ukázka jeho programu divadla ve výchově s názvem Sea Side (Pobřeží).

Celý týden byl nabitý programem a dost vyčerpávající, ale stál za to. Do Brna jsme se vrátili nejen s novou inspirací a zkušenostmi, ale i s novými kamarády a zahraničními partnery z Budapešti.

Poslední setkání jsme využili k plánování další spolupráce. Doufáme, že Káva nás brzy navštíví u nás v Brně.

Pokud byste se o studijní návštěvě nebo zapojených organizacích rádi dozvěděli více, zveme Vás na prezentaci, která proběhne 21. února 2018 na Divadelní fakultě JAMU. Bližší informace se dozvíte již brzy.


Text:  Katja Ropret Perne, Eva Dittingerová

Fotografie: Katja Ropret Perne

Pracovníci Lužánek do Maďarska vyjeli díky projektu Erasmus+.

 

Podobné příspěvky