/

Dramatickou výchovou k vyšší motivaci školáků. Přihlaste se na seminář pro učitele

Jak zlepšit vztahy mezi učiteli a žáky i mezi spolužáky navzájem? Jak podpořit u školáků zájem o vzdělání? Jak uchopit takzvaný wellbeing? To se dozvíte na akreditovaném semináři, který povedou lužánečtí lektoři v návaznosti na dvouleté strategické partnerství „To be or not to be well – drama and theatre in education”, krátce ToBe Projekt. Posouvejte sebe i své žáky k lepším výkonům a větší pohodě! Nejbližší termín je 24. srpna, větší skupiny se mohou domluvit na jiném termínu. V případě zájmu se přihlaste na webu.

 
Seminář navazuje na mezinárodní projekt ToBe Projekt
 
Cílem série šesti setkání s učiteli, které organizátoři projektu od ledna 2020 realizovali s jednou skupinou učitelů z pěti základních škol, bylo prostřednictvím tématu wellbeingu objevovat potenciál dramatické výchovy a divadla ve výchově pro motivaci a podporu zapojení žáků v procesu vzdělávání, včetně těch se specifickými vzdělávacími potřebami.
 
Poskytnout účastníkům prostor, kde budou moci vyjádřit své potřeby a náhled na situace, které jim jako učitelům působí potíže. Účastníci se postupně učili nové metody a navrhovali strategie jejich aplikace do své každodenní praxe s cílem více vtáhnout své žáky do procesu učení. Součástí vzdělávacího cyklu byly i realizace výukových programů z oblasti dramatické výchovy pro třídy zapojených škol.
 
Co je wellbeing?
 
Wellbeing jako pojem v českém prostředí nemá obecně sdílenou definici, setkat se můžeme i s jeho různým pojetím. Hovoří se o čtyřech rozměrech (fyzický, emocionální, spirituální nebo kognitivní) nebo pěti klíčových elementech wellbeingu (smysluplnost, vztahy, finance, zdraví, společnost). Teoretickým východiskem se stal koncept wellness, který autoři chápou jako multidimenzionální a v čase proměnlivý proces, v jehož průběhu si člověk uvědomuje a dělá rozhodnutí vedoucí k úspěšnější existenci v různých oblastech života
 
„V rámci přípravy našeho týmu jsme pracovali s dvanácti dimenzemi wellness, jako je dýchání, smysly, výživa, pohyb, pocity, myšlení, hra a práce, komunikace, intimita, hledání smyslu, transcendence, vlastní zodpovědnost a láska. Svým holistickým přístupem zaměřeným na klienta koncept wellness rezonuje s principy, na kterých je postavena dramatická výchova: výchova zkušeností, prožíváním, hra, tvořivost, princip partnerství, psychosomatická jednota člověka, zkoumání života, lidí, jejich charakterů a vztahů,“ zmínila jedna z organizátorek Katja Ropret Perne, která pochází ze Slovinska, ale několik let působila v lužáneckém pracovišti Labyrint.
 
Dalším teoretickým východiskem se stala hra v roli jako specifická metoda dramatické výchovy, která představuje koncepční princip, jehož nutnou součástí jsou jasně stanovená pravidla vstupu do role a stupeň její stylizace, což účastníkům umožňuje sebevyjádření v bezpečném prostředí.
 
Co se na semináři dozvíte?
 
 • poznáte nové výukové metody a jejich možnosti uplatnění ve výchově a vzdělávání
 • získáte zkušenost se začleněním dramatické výchovy do dílčích aktivit i rozsáhlejších celků podporujících angažovanost žáků v procesu učení
 • rozvinete svou kreativitu a schopnosti sebevyjádření
 • rozšíříte škálu svých komunikačních stylů v různých situacích a dokážete je využít 
 • budete chápat problematiku wellbeingu a cesty k jeho zlepšení ve svých třídách, při práci se žáky i v kolektivu učitelů
 • budete schopni vhodně aplikovat dramatickou výchovu jako nástroj pro mapování wellbeingu na svých školách
Seminář sestává ze tří bloků, celkem 8 vyučovacích hodin, je akreditovaný MŠMT (MSMT- 7898/2021-1-281).
 • Kdy: Nejbližší termín pro individuální zájemce je 24. srpna 2021, od 9 do 17 hodin
 • Kde: Seminář proběhne v prostorách SVČ Lužánky. V případě realizace semináře pro učitelský sbor je termín i místo konání dle domluvy.
 • Bonus: V rámci realizace projektu ToBe programu Erasmus + nabízíme pilotní realizace školám i jednotlivcům zdarma.
 • Bližší informace a přihlášky: na webu.
 • Kontakt: Katja Ropret Perne, katja.ropretperne@luzanky.cz, tel.: 734 152 847

 


Autorka: Kristýna Kolibová, Katja Ropret Perne a organizátoři z projektu ToBe

Fotografie: Archiv projektu ToBe

Podobné příspěvky