Lata převezme cenu z rukou ministra pro lidská práva

Říká se jim slané. Pot dětí s cystickou fibrózou obsahuje totiž až pětkrát více soli než v případě zdravého člověka. Slanost je však jen nezávažným projevem ve srovnání s  ostatními příznaky této nemoci. Mezi nejhorší patří celoživotní potíže s dýcháním a trávením. Dlouholetá lužánecká externistka Ola Fojtíková zorganizovala ve spolupráci s pracovištěm Lata benefiční koncert na podporu dětí trpících tímto nevyléčitelným onemocněním. Na konci listopadu za to převezme Cenu Fóra dárců od ministra pro lidská práva.

Výtěžek z dobročinné akce uspořádané letos v květnu v parku u klubu Šelepka putoval na konto Klubu nemocných Cystickou Fibrózou. „Klub nám pomáhá mimo jiné v medializování problematiky onemocnění a  v podpoře projektů zaměřených na zdokonalení léčby a já jsem mu chtěla pomoc aspoň trochu vrátit a poděkovat,“ popisuje svoji motivaci hlavní iniciátorka akce.

Ola Fojtíková, sama matka nemocné holčičky, bude za uspořáníní benefičního koncertu oceněná na Dárcovském summitu 29. listopadu v Praze.


Text: Anna Petrželková, Ola Fojtíková, Karolína Svobodová

Fotografie: Archiv pracoviště Lata

program-summit-2016

Podobné příspěvky