/

Děti si díky Polybusu vyzkouší řemeslo na vlastní kůži

Brno, Boleradice nebo Krumvíř. To byly jedny z prvních zastávek pojízdného polytechnického kabinetu Polybus. Chcete být další na řadě? Ozvěte se lužáneckým lektorům! Přivezou nářadí, pomůcky a připraví program na míru přímo před vaší školou. Ať už vyberete práci se dřevem, elektřinou, textilem, téma recyklace či přírody, děti budou nadšené. Programy jsou vhodné pro předškoláky a školáky na prvním stupni základní školy. Součástí je i vzdělávání pedagogů v polytechnice. O Polybusu, který je realizovaný v rámci mezinárodního projektu EduSTEM, jsme si povídali s metodičkou Miroslavou Dančákovou a manažerkou projektu Peregrinou Štípovou.


Máte už pár návštěv s Polybusem za sebou. Jaké jsou vaše dojmy?

V červnu jsme navštívili pět základních a jednu mateřskou školu. Odezvy jsou pozitivní, metodička projektu Mirka Dančáková je zaslouženě spokojená. Všechna očekávání byla naplněna: lektorský tým funguje, děti pracují s nadšením, téma je baví a je znát, že výuka v jiném prostředí, než je běžná třída, je pro děti přitažlivá. 

Co děti baví z nabízených aktivit ze všeho nejvíc?

Vždy práce s nářadím, zvláště s takovým, které nemají doma a nikdy s ním nepracovaly. Zatím jsme uskutečnili programy Od kutění k řemeslu a S přírodou jsem kamarád, kde pracujeme se dřevem. Děti jsou fascinovány stojanovou vrtačkou a pájením do dřeva.

Co vás mile překvapilo? 

Drtivá většina škol byly vesnické malotřídky, kde by se dalo očekávat, že práce s pilkou a vrtačkou nebude pro děti taková novinka. Kupodivu tomu tak nebylo. Důvodem mohl být také nízký věk, kdy se ještě nemohli s podobnými nástroji potkat. Nebyl znát ani rozdíl ve zručnosti dívek a chlapců. V tomto věku je důležité nadšení, proto navštěvujeme hlavně mateřské školy a první stupeň základních. Co nás ale mile překvapilo, byl zájem ze strany pedagogů o metodiky i praktičtější dotazy, jako pořizování skládacích stolů a nářadí. Vždy totiž bylo vidět, že to děti
opravdu baví.

Jak probíhá ve stručnosti vaše návštěva s Polybusem? 

Návštěva je vždy e-mailem avizována ředitelům škol. Hlavní metodik Mirka doladí veškeré podrobnosti týkající se počtu dětí ve třídách a možnosti kombinace tříd v rámci jednoho výukového bloku. Vše si upřesní ještě telefonicky, včetně doladění fotodokumentace místa, na kterém „přistane“ Polybus, a kde bude rozložena Polybusová miniučebna pro technické vzdělávání.  Dle vzdálenosti, od zaparkování Polybusu v Brně, si načasujeme odjezd z Brna tak, abychom měli zhruba 40 minut na přípravu učebny, pak následuje de facto projektová výuka přímo v exteriéru školy, zhruba 2 až 4 výukové bloky, někdy do 13 hodin, někdy i do 15 hodiny odpolední. Lekce vedou tři lektoři nebo lektorky. Pracujeme tak, že si většinou děti rozdělíme na dvě skupiny. Jedna horlivě vyrábí a druhá se pomocí her a badatelské výuky dozvídá vše potřebné o dřevě, lesích, stromech, probíráme příčiny kůrovcové kalamity. Zahrnujeme také téma vody apod. Vše dle věku žáků a lokality, ve které právě jsme.

Co si mohou děti na místě vyzkoušet? 

Pro většinu dětí je nejzajímavější opravdu práce s reálnou pilkou a pilníkem. Samozřejmě je baví také práce se stojanovou vrtačkou, pájkou do dřeva, výřez lupénkovou pilkou, pájení elektrických obvodů. Připravujeme i termotisk pomocí termolisu.

Z jakých programů mohou učitelé vybírat?

Máme výběr z pěti programů:
Od kutění k řemeslu. Děti si osvojí nebo upevní vědomosti týkající se lesního hospodářství a řemesel navazujících na zpracování dřeva. Pracují s reálným nářadím a vyrobí si konkrétní výrobek ze dřeva. 
ElekTricky. Elektroobvody, zdroje elektřiny, děti si vyrobí svítícího plameňáka, lampičku nebo kreslícího robůtka. 
Stále ve hře, v Brně cílíme zejména na historii Brna, kdy bylo textilní velmocí. V jiných regionech respektujeme regionální potenciál, děti si vyrobí nějakou hru nebo si potisknou textilii pomocí termolisu. 
Recyhrátky. Téma o udržitelném způsobu života, odpadovém hospodářství apod. 
S přírodou jsem kamarád. O přírodě a o tom, jak fungují lesy a vodní cykly.


Jak se mohou zájemci přihlásit? 

Kontakt a další informace najdete na webu polybus.luzanky.cz. S lužáneckým týmem se stává škola hrou, těšíme se na vás!

 

 


Autorka: Kristýna Kolibová

Fotografie: Tadeáš Plch

Podobné příspěvky