Jak podpořit děti ve čtení nebo matematice? Přes semináře pro pedagogy

Akreditované kurzy pořádané od září do prosince, online i prezenčně po celé republice, pro pedagogy a pedagožky pracující v mateřských a základních školách. Šest seminářů, které zlepší rozvoj dětí v mnoha oblastech a také komunikaci mezi rodiči, učiteli a učitelkami. Navíc jsou vedené Mgr. Jiřinou Bednářovou, školitelkou, která je zárukou kvalitního vzdělání. „Paní Bednářová je člověk na svém místě, její semináře jsou obohacující, zajímavé, přínosné. Její publikace využívám při práci v MŠ a jsou velmi dobře zpracované,“ zhodnotila jedna z účastnic Lenka Páleníčková. Přesvědčte se sami a vyberte si z pestré nabídky.

 
Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku
 
Obsah kurzu poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, následně přináší konkrétní náměty v různých stupních obtížnosti pro rozvoj jednotlivých oblastí u dítěte ve věku od 3 do 7 let.
 
Termíny a přihlášení zde
 
 
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku
 
Cílem semináře je blíže seznámit pedagogy s problematikou vývoje a stimulace grafomotoriky od pedagogické diagnostiky jejího vývoje až po stimulační a reedukační programy zaměřené na rozvoj grafomotoriky. Východiskem stimulace je seznámení s přirozeným vývojem dané oblasti a posléze řazení a třídění činností podle vývojových kritérií. Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti grafomotoriky.
 
Termíny a přihlášení zde
 
Školní zralost a zápis do školy
 
Jak můžeme ovlivnit připravenost dítěte na školu? Jak si v mateřské škole ověřit školní připravenost dítěte? Jak můžeme předcházet neúspěchu v oblasti čtení, psaní, matematiky na začátku školní docházky? Co může být důvodem selhávání dítěte v začátku školní docházky? Okrajově se dotýká kurz i těchto témat: Řeč, Zraková diferenciace, Prostorová orientace, Orientace v čase, Matematické představy, Fonologické uvědomování (diferenciace, analýza, syntéza), Grafomotorika – posouzení úrovně kresby, pracovních návyků, Nastínění možností následné intervence, stimulace oslabených funkcí.
 
Termíny a přihlášení zde
 
Spolupráce a komunikace s rodiči na poli rozvoje dítěte
 
Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro navození spolupráce a komunikace s rodiči. Jeho cílem je pozitivní interakce mezi rodinou a učitelem, vybudování dobrých vztahů založených na důvěře a vzájemném respektu. Strategie používané pro práci s dítětem, pro podporu jeho vývoje budou efektivnější, pokud učitelé budou spolupracovat s rodiči. Ústředním tématem jsou tedy rodič a škola jako partneři, kteří mají ujasněné potřeby a cíle, k jejich dosažení používají jasná, konkrétní sdělení. Za předpokladu pozitivního vztahu jsou tito partneři poté schopni snáze nalézt řešení, se kterými obě strany souhlasí a která jsou jednoznačně ve prospěch dítěte.
 
Termíny a přihlášení zde
 
Rozvoj řeči, fonologického uvědomování (čtenářská pregramotnost)
 
Obsah kurzu je zaměřen na možnosti stimulace v oblastech důležitých pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, ale nejen té. Zabývá se i vztahem k dalším pregramotnostem, uvědoměním si, že oblasti rozvoje potřebné pro čtení a psaní mají zároveň vliv i na další školní dovednosti jako je např. matematika, kde je porozumění řeči a přesné chápání významu slov klíčové pro vytváření matematických pojmů; globálně rozvoj každé oblasti rozvíjí vnímání a myšlení dítěte, jednotlivé schopnosti a dovednosti se vzájemně prolínají a ovlivňují.
 
Termíny a přihlášení zde
 
Rozvoj zrakového a prostorového vnímání základních a matematických představ u dítěte
 
Obsah kurzu je zaměřen na možnosti stimulace v oblastech důležitých pro rozvoj matematické pregramotnosti, ale nejen té. Zabývá se i vztahem k dalším pregramotnostem, uvědoměním si, že oblasti rozvoje potřebné pro matematiku mají zároveň vliv i na další školní dovednosti jako je např. čtení, psaní; globálně rozvoj každé oblasti rozvíjí vnímání a myšlení dítěte, jednotlivé schopnosti a dovednosti se vzájemně prolínají a ovlivňují.
 
Termíny a přihlášení zde
 

Kdo kurzy povede? Mgr. Jiřina Bednářová

Speciální pedagožka, metodička a školitelka. Autorka metodik pro pedagogy a rodiče, pracovních listů a metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku. Působí v akreditovaných programech Pedagogicko-psychologické poradny Brno, Národního pedagogického institutu, DYS-centrum Praha, Edupraxe, SVČ Lužánky a dalších.

Co o mentorce říkají účastnice kurzů?

„Bylo to ucelené, srozumitelné, lidsky podané. Paní Bednářová je profík!“ Alena Čápová

„Děkuji za super webinář. Už od střední byla pro mě paní Bednářová pojem. „Odvolávala“ jsem se na její literaturu i při státní závěrečné zkoušce. Věřím, že se s ní potkám i naživo.“ Martina Pyrochtová

„Mohla bych p. Bednářovou poslouchat denně. Závidím těm, kteří ji znají „naživo“, a snad budu mít jednou také tu možnost. A mimochodem „Klokanovy školky“, Vaše publikace o přinesení Klokanova kufru a celé diagnostiky do praxe je moc krásná a pro mě inspirativní práce. Čerpám, jak jen jsem schopná. Děkuji.“ Zdeňka Prosnerová


Autorka textu: Kristýna Kolibová

Fotografie: Archiv Klokanovy školky

Podobné příspěvky