/

Hmyzí výlety: Poznejte s odbornicí přírodu jižní Moravy

Těšíte se na jaro? Až bude vše kolem pučet a bzučet? Vydejte se na čtyři celodenní túry od dubna do června s lektorkou z Přírodovědy Luckou Strouhalovou, která vás seznámí s běžnými i vzácnými brouky a rostlinami. Naplánované jsou lokality v přírodních rezervacích a památkách: Dunajovické kopce, Vývěry Punkvy u Macochy, Pánov v Hodoníně a Lednické rybníky. Zúčastnit se může kdokoli, klidně celá rodina! V případě zájmu se hlaste na e-mailu: lucie.strouhalova@luzanky.cz.

  1. Hmyzí výlet – výlet se už uskutečnil
Kdy: 23. dubna 2022, 8:30-15:00
Kde: Dolní Dunajovice – PP Dunajovické kopce
Délka trasy: 10-15 km
Co budete objevovat: kvetoucí katrány – stepní běžci, jedna ze tří našich mikrolokalit jedné z nejvzácnějších rostlin střední Evropy – pelyňku Pančicova, několik druhů majek, vzácní pozemní tesaříci (rod Dorcadion), několik malých zajímavých brouků (např. Stenhomalus bicolor)
 

     2. Hmyzí výlet – výlet se už uskutečnil

Kdy: 14. května 2022, 8:00-17:00
Kde: NPR Vývěry Punkvy – skalní žleby u Macochy
Co budete objevovat: Zahloubená údolí v krasové krajině, četné krasové jevy, paradoxní výskyt horských druhů – střevlík nepravidelný, jelení jazyk celolistý
Podrobnosti zde.
 

     3. Hmyzí výlet

Kdy: 28. května 2022, 8:00-17:30
Kde: PP Pánov – Hodonín
Co budete objevovat: vzácné pískomilné druhy rostlin (kavyl a smil písečný) a hmyzu, největší český krasec (k. mědák), největší a nejkrásnější chroust (ch. mlynařík), brouk s nejdelšími tykadly (kozlíček dazule), poslední lokalita našich vyhynulých velkých písečných sarančí (ještě v 90. letech 20. st), dudek chocholatý, užovka hladká, blatnice skvrnitá
Podrobnosti zde. 
 
     4. Hmyzí výlet
 
Kdy: 11. června 2022, 8:00-18:00
Kde: NPR Lednické rybníky a Pastvisko u Lednice
Délka trasy: 10 km
Co budete objevovat: staré solitérní duby hostí největší brouky – roháče obecné a tesaříky obrovské, významná lokalita na vodní ptactvo, jedno z velmi mála míst, kde lze potkat naši jedinou krevsající pijavici – pijavku lékařskou
Podrobnosti zde. 
 
 
Co platí pro každý výlet?
Pro koho jsou výlety určené: pro všechny věkové kategorie, turisty začátečníky i pokročilé
Vybavení: pevná turistická obuv, pokrývka hlavy, dostatek pití a nadšení
Cena: 250 Kč, včetně jízdného a lektora
V případě nepříznivého počasí se výlet neuskuteční, jelikož hmyz má rád většinou teplé a slunečné počasí. Pokud by byla zima, zamračeno nebo pršelo, nic bychom v lokalitě nenašli.
 

Autorky textu: Kristýna Kolibová, Lucie Strouhalová
Fotografie: Lucie Strouhalová

Podobné příspěvky