Dramatickou výchovou k lepším vztahům ve třídách. Stáhněte si nové publikace online

Jak zlepšit vztahy mezi učiteli a žáky i mezi spolužáky navzájem? Jak podpořit u školáků zájem o vzdělávání? Jak uchopit takzvaný wellbeing? To se dozvíte z publikací a video materiálů, které vznikly v rámci mezinárodního projektu To Be a jsou volně ke stažení online.


Co je wellbeing?
Wellbeing jako pojem v českém prostředí nemá obecně sdílenou definici, setkat se můžeme i s jeho různým pojetím. Hovoří se o čtyřech rozměrech (fyzický, emocionální, spirituální nebo kognitivní) nebo pěti klíčových elementech wellbeingu (smysluplnost, vztahy, finance, zdraví, společnost). Teoretickým východiskem se stal koncept wellness, který autoři chápou jako multidimenzionální a v čase proměnlivý proces, v jehož průběhu si člověk uvědomuje a dělá rozhodnutí vedoucí k úspěšnější existenci v různých oblastech života
 
 
Křest publikace Žít školou naplno
Kniha Žít školou naplno byla slavnostně pokřtěna v lužáneckém pracovišti Legato letos na konci ledna. Příručka rozpracovává nástroje a metody, které byly využívány v průběhu realizace projektu To Be. Pedagogům nabízí základní vodítko, jak pracovat se skupinou, budováním důvěry a týmové spolupráce se zvláštním důrazem na emoce, práci s příběhy, techniku učitel v roli a další dramatické techniky. Popis realizovaných aktivit doplňují komentáře a hodnocení pedagogů.
 

Publikace obsahuje podrobný popis aktivit realizovaných při šesti setkáních s učiteli i řediteli z pěti brněnských základních škol. V druhé části knihy je pak prezentován navazující a z předchozích aktivit vycházející kvalitativní výzkum, který se zabývá wellbeingem učitelů a vedoucích pracovníků základních škol v kontextu dramatické výchovy.
 
„Společně s kmotry této publikace si moc přejeme, aby se kniha stala inspirací pro spousty pedagogických pracovníků na cestě k mapování osobní a profesní spokojenosti i k vytváření pozitivního klimatu ve školách a třídách,“ zmínil za tým lektorů Tomáš Mohapl Doležal.
 
Na projektu se kromě lektorů z lužáneckého Legata podíleli také externí experti a pedagogové z pedagogických fakult univerzit v Brně a Ostravě. Tento tým v průběhu dvou a půl let spolupracoval a porovnával své dílčí výstupy s dalšími týmy z Maďarska, Polska a Velké Británie.
 
 
Další online materiály zabývající se wellbeingem
Kurikulum pro wellbeing

Dokument zachycuje náplň setkání s učiteli, uskutečněných v rámci projektu. Cílem těchto setkání bylo prostřednictvím tématu vlastní životní a pracovní spokojenosti objevovat potenciál dramatické výchovy a divadla ve výchově pro motivaci a podporu zapojení žáků v procesu vzdělávání, včetně těch se specifickými vzdělávacími potřebami.

 
 
Wellbeing učitelů a vedoucích pracovníků základních škol v kontextu dramatické výchovy

Kvalitativní výzkum představuje sondu do pojetí wellbeingu vybraných učitelů a vedoucích pracovníků ze tří základních škol, kteří se v rámci projektu To Be účastnili vzdělávacího semináře z oblasti dramatické výchovy.

PDF ke stažení


Autoři: Tomáš Mohapl Doležal, Kristýna Kolibová

Fotografie: Archiv projektu ToBe, Eva Dittingerová

Podobné příspěvky