Soutěž o nejlepší využití digitálních technologií ve školách. Vrcholí projekt DigiMe

Nahrávací studio, meteorologická stanice, žákovský film nebo 3D modelování ve virtuální realitě. Projekty, které se staly součástí vzdělávání na základních a středních školách díky přeshraniční česko-rakouské spolupráci Interreg a Střediska volného času Lužánky. Zapojilo se dvacet osm škol z Jihomoravského kraje, které získaly digitální technologie v celkové hodnotě téměř tři miliony korun. Nyní se rozhodne, jaký žákovský tým vytvořil nejlepší počin. Prezentace a vyhodnocení od odborníků z různých oblastí se uskuteční 25.-26. května ve VIDA! science centru v Brně. Vítězové jednotlivých kol, tedy oba dny získají digitální vybavení v hodnotě pětadvacet tisíc korun pro svou školu.


Jak propojit formální a neformální vzdělávání? Zatraktivnit IT a technické obory i dívkám? A podpořit inovativní myšlení, podnikatelské dovednosti a seberealizaci mezi studenty? Témata, která jsou aktuální s ohledem na nedostatek pracovních sil v technických oborech, neustálý vývoj digitálních médií a plánovanou změnu rámcového vzdělávání v českých školách. Za tímto účelem vznikl projekt Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele, ve zkratce DigiMe.

Těší nás, že jsme nadchnuli kluky a holky ve věku jedenácti až patnácti let jak ze základních, tak středních škol a gymnázií. Realizovali díky technologickým vymoženostem zajímavé nápady. A hlavně se rozvíjeli v týmové spolupráci, dokázali si rozdělit role, kriticky přemýšlet a posílili podnikavého ducha,” zhodnotila manažerka projektu DigiMe ze SVČ Lužánky Peregrina Štípová.  

V květnu se sejdou odborníci z významných organizací z jihomoravského kraje, aby rozhodli, kteří studenti si s dlouhodobým projektem poradili nejlépe. V prvním kole budou hodnotit na základě písemných anotací inovativnost (úroveň implementace digi nástrojů), spolupráci (kooperaci žáků) a udržitelnost (využitelnost v praxi). V druhém kole, kde žáci osobně představí své projekty, se pětičlenná porota zaměří na originalitu, zpracování a obsah prezentace.

Pozvání do odborné komise přijal například ředitel brněnské Hvězdárny a planetária Jiří Dušek,  ředitel regionální kanceláře CzechInvest Vít Čermák nebo Lenka Řeháková z Národního pedagogického institutu,” doplnila Štípová.

Součástí projektu DigiMe jsou také workshopy se zaměřením na využití technologií jako micro:bit nebo 3D tisk, dále vzdělávání a motivace učitelů, výměna zkušeností a přeshraniční spolupráce. Projekt DigiMe je realizovaný v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Vedoucím partnerem je Vídeňské Ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář a dalšími partnery jsou Vysočina Education, Středisko volného času Lužánky a Hospodářská agentura Vídeň.

Porota

 • Mgr. Lenka Řeháková, Ph. D., Národní pedagogický institut České republiky, 
 • Mgr. Veronika Šancová, PROTOTÝPCI
 • Mgr. Lukáš Richter, ředitel
 • Mgr. Kateřina Opluštilová, zástupce ředitele, VIDA! science centrum, Moravian Science Centre Brno
 • Ing. Pavel Šafl, Fekt VUT v Brně
 • Ing. Vít Čermák, ředitel regionální kanceláře CzechInvest
 • Ing. Peregrina Štípová, Lužánky-středisko volného času Brno, p.o.
 • Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., Hvězdárna a planetárium Brno, p. o.

Seznam škol a název projektů – ve středu 25. 5. 2022 

 1. ZŠ a MŠ Blansko, Salmova – 3D tisk na Salmovce
 2. ZŠ Dubňany – Školní nahrávací studio
 3. ZŠ Krásného, Brno – Žákovský film
 4. ZŠ Mikulov, Hraničářů – Hrancl v pohybu
 5. ZŠ Tyršova, Brno – Interaktivní hry pro podporu výuky
 6. ZŠ Židlochovice – Měření kvality ovzduší v Židlochovicích
 7. ZŠ nám. Republiky, Znojmo – 3D tisk učebních pomůcek pro základní školu
 8. ZŠ a MŠ Horníkova, Brno – Média
 9. ZŠ J. A. Komenského Kyjov – Pomůcky ze 3D tiskárny
 10. Gymnázium a střední odborná škola Mikulov – Přenosná meteorologická stanice a její vnitřní fungování s přesahem k vlastnímu zdrojování energií z mobilní elektrárny
 11. ZŠ Sokolnice – Tvorba školní sbírky pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů a zájmových kroužků
 12. Cyrilometodějská církevní základní škola Brno, Lerchova – 3D model školy Lerchova
 13. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky – Učení učením – RoboSvět, Programování hrou, ROBOsvět – aneb kdo učí, víc se naučí, Roboučitel
 14. Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Brno – Mikroklima oblasti školy a jeho ovlivnění

Seznam škol a název projektů – ve čtvrtek 26. 5. 2022 

 1. Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo – Kreslení a následný tisk modelů pomůcek do výuky
 2. ZŠ a MŠ Ratíškovice – Měření kondice pomocí smart zařízení
 3. Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, p. o. – 3D mapa zajímavých míst v okolí Dolních Dunajovic
 4. Základní škola Boskovice – Model – vizualizace sportovního areálu “Červená zahrada” v Boskovicích
 5. Základní škola Veselí nad Moravou – R.U.R.
 6. Klvaňovo gymnázium a SZŠ Kyjov, p. o. – Únikovka z Klvaňova gymnázia
 7. ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 – Animace v multimediálním centru 
 8. Základní škola a Mateřská škola Žarošice – Žarošice v obrazech
 9. Základní škola a Mateřská škola, Višňové – Digitální hrdinové
 10. Základní škola Hustopeče, příspěvková organizace – Hustopečsko v 3D
 11. LABYRINTH – základní škola, s. r. o. – Labyrinthpark 24 – školní vzdělávací kanál pro popularizaci vědy
 12.  Základní škola a Mateřská škola Brno – Živá voda
 13.  Základní škola a Mateřská škola, Šanov – Zkoumání mikroklimatických podmínek v okolí školy
 14.  ZŠ Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace – Prezentace školy pomocí moderních digitálních technologií

Autorka textu: Kristýna Kolibová

Fotografie: Archiv SVČ Lužánky

Podobné příspěvky