Významné osobnosti z oblasti vzdělávání se sejdou na konferenci v Lužánkách 

Chtěli byste se potkat s inspirativními osobnostmi z oblasti formálního i neformálního vzdělávání? Rádi byste s kolegy z různých českých měst debatovali nad aktuálními trendy a inovativními postupy? Sdílejte své zkušenosti na přednáškách, panelových diskuzích, praktických workshopech i společenském večeru. Dvoudenní konference Stopy a otisky ve Středisku volného času Lužánky od 21. do 22. září je tu právě pro vás!


Jak vznikl název Stopy a Otisky

Čím jsme, je často ovlivněno lidmi, které jsme cestou potkali a kteří na nás zapůsobili. Vedoucí táborů, kroužků, oddílů a souborů, pedagogové, kteří v nás zanechali stopy své osobnosti, vtiskli své hodnoty, vnímání světa i zájem. Souhlasíte? Přijďte s námi tuhle tezi rozvíjet!

Pro koho je konference určena

Především pro odbornou veřejnost a pro pedagogy, kteří působí v neformálním i formálním vzdělávání, ať už vedoucí kroužků, souborů, oddílů, táborů, nebo učitelé ve školách. Srdečně je zvána i veřejnost, kdokoliv se zájmem o program události. Konference je naplánovaná na šestnáct hodin, můžete využít dvě šablony OP JAK.

Na co a na koho se můžete těšit 

Metodičky zážitkové pedagogiky Petra Drahanská a Jana Haková, které působí v Prázdninové škole Lipnice, náměstek ministra školství Jiří Nantl, ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek nebo bývalý ředitel SVČ Lužánky Milan Mikin Appel. Na konferenci budete moct debatovat s lidmi, kteří pozitivně změnili skrze neformální vzdělávání životy dětí i vlastní příběhy. U kulatých stolů, při panelových diskuzích a na workshopech se budete moci vzájemně obohacovat.
Součástí budou také dílny, exkurze a praktické ukázky propojování formálního a neformálního vzdělávání, aktivity na podporu kreativity, wellbeingu i specificky zaměřené workshopy první pomoci, o obnovitelných zdrojích nebo takzvané Karty ctností. Každý účastník či účastnice si bude moct zvolit, jakých aktivit se zúčastní. Součástí konference bude i vydání Sborníku vybraných osobností, které v něm sdílejí to, co a kdo ovlivnil je a jak své zážitky z dětství v kroužcích a na táborech pomáhá jejich profesnímu vývoji.

Kdo konferenci pořádá

Nápad se zrodil ve Středisku volného času Lužánky, konkrétně v týmu vzdělávání pro pedagogy. Pokládám oblast neformálního a zájmového vzdělávání za nedoceněnou pokladnici inspirativních lidí, kteří mají obrovský vliv na výchovu nových generací. A ráda bych pomohla tyto lidi propojovat a podpořit jejich sebevědomí,” uvedla jedna z organizátorek Petra Rychecká. Kromě Lužánek jsou organizátory také Národní pedagogický institut České republiky a vznikla za podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Na akci spolupracují také další brněnské organizace jako Nadace Pangea, VIDA! Science centrum, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Lipka a Salesiánské středisko mládeže.  

Přihlašování a více informací na webu a FB události.


Autorka: Kristýna Kolibová
Grafika: Adam Gerža

Podobné příspěvky