Kroužky jako české specifikum

V pondělí do hudebky, v úterý na keramiku a ve středu do baletu. S novým školním rokem děti po celé České republice opět začínají navštěvovat nejrůznější kroužky. Málokdo však ví, že zájmové aktivity dostupné dětem i dospělým všech sociálních skupin nejsou v zahraničí takovou samozřejmostí jako u nás.

Volný čas je významnou součástí našeho života a děti v České republice to ví již od útlého dětství. Není neobvyklé, že české dítě po škole navštěvuje i několikrát týdně kroužky různého zaměření – sportovní, výtvarné, hudební nebo například divadelní.

Co je však překvapivé, jinde v Evropě a ve světě tomu tak není. Podle mezinárodního průzkumu agentury Ipsos pro firmu Profi Credit, která provedla v roce 2017 výzkum týkající se zájmových aktivit mezi Čechy, Slováky, Bulhary a Poláky, posílá do kroužků své děti dvě třetiny českých rodičů, zatímco například na Slovensku pouze polovina. Mezi nejpopulárnější patří podle výzkumu sportovní a umělecké kroužky – na nějaký sport posílá své děti zhruba polovina českých rodičů, přičemž z uměleckých aktivit nejčastěji děti hrají na hudební nástroj nebo chodí do keramiky. Zajímavé je, že keramika v sousedních zemích podle průzkumu tolik oblíbená jako v České republice zdaleka není, účastní se jí méně než desetina dětí.

Pokud se podíváme dál za hranice Evropy, zjistíme, že ani jinde ve světě nejsou klasické kroužky jako je například keramika, dramaťák či hudebka příliš běžné. Většina dětí v zahraničí navštěvuje spíše sportovní kluby. „Když mně bylo asi šest let, začal jsem chodit do „Nippers.“ V Austrálii je to atletický klub na pláži, záchranářský, kde začínala řada úspěšných australských plavců, triatlonistů či kajakářů. Běhali jsme sprint v písku, plavali a pádlovali na prknech v příboji,“ popisuje, jak trávil volný čas Australan Scott Goold.

Kroužky jakéhokoliv druhu, a to nejen ty sportovní, jsou však velmi důležité pro formování osobnosti dítěte. „Prevence sociálně patologických jevů je v České republice realizovaná typicky právě formou volnočasových aktivit. Cílem preventivních aktivit je rozvoj pozitivního sociálního chování, motivace ke zdravému životnímu stylu a posilování ochranných faktorů osobnosti. Mezi ochranné faktory patří například sebehodnocení, sebeovládání, zvládání zátěže, asertivní jednání, ale i respektování druhých,“ popisuje benefity kroužků docentka Dana Knotová z Filozofické fakulty v Brně.

Nejstarší a největší organizací nabízející volnočasové aktivity pro děti i dospělé je Středisko volného času Lužánky v Brně. Své místo u nás mají kroužky s dlouhodobou tradicí, jako je například dětský folklorní soubor Javorníček, zároveň se však Lužánky umí lehce přizpůsobit i těm nejnovějším trendům. V letošním školním roce nabízíme více jak 600 kroužků, z kterých si může vybrat opravdu každý – bez ohledu na věk či finanční prostředky,“ zakončuje Milena Bogdálková ze SVČ Lužánky.


Text: Anna Petrželková

Fotografie: Archiv SVČ Lužánky

Podobné příspěvky