Dramatický duben v Labyrintu

Pomalu stoupající sametová opona, praskající dřevěná prkna, diváci bez dechu, ohromující výkony účinkujících. Začátkem dubna bude v Lužánkách pořádné drama. V rámci festivalu ŠPÍL – BERG se na lužáneckém pracovišti Labyrint o druhém dubnovém víkendu setkají příznivci amatérského divadla.

Patnáctý ročník krajské postupové přehlídky amatérského divadla a přednesu se jako každoročně i letos uskuteční v prostorách lužáneckého pracoviště Labyrint v Bohunicích. Setkání neprofesionálních divadelních souborů a sólových recitátorů se odehraje na festivalu ŠPÍL – BERG 2017, který sdružuje krajská kola postupových přehlídek Mladá scénaŠrámkův Písek a Wolkrův Prostějov.

„Na přehlídce můžete zhlédnout neprofesionální divadelní soubory a sólové recitátory, můžete se účastnit rozborových seminářů se soubory a lektory, vzdělávacích workshopů nebo večerního hudebního programu. Festival se koná u nás v Labyrintu a je otevřen všem divákům a zájemcům o neprofesionální divadlo i umělecký přednes,“ popisuje program festivalu hlavní organizátor Petr David.

Setkání amatérského divadla v Lužánkách bude zkrátka pořádné drama. Přijďte se podívat od čtvrtka 6. do soboty 8. dubna.


Text: Anna Petrželková

Úvodní obrázek: Archiv SVČ Lužánky

Podobné příspěvky