Žhavá novinka: Poznejte s žáky zvířecí říši na vlastní kůži

Čtyři přírodovědná střediska v Brně vytvořila ojedinělý ekologický projekt K(rok) k přírodě, díky kterému žáci druhého stupně základních škol poznají svět zvířat. V průběhu celého roku navštíví Zoo Brno, Přírodovědnou stanici Kamenačky, Středisko ekologické výchovy Hlídka a Středisko volného času Lužánky. Cílem je s žáky zopakovat učivo netradičním způsobem, a to přímo u zvířat. Projekt je zaměřený na ochranu životního prostředí a volně žijící zvířata. Na první program se můžete přihlásit už teď!

První program: Záchovné programy aneb Neztraťme je navždy
Kde: Zoo Brno
Kdy: Říjen-listopad 2021, vždy v pondělí
Délka programu: 3 x 45 minut
Přihlašování: Libuše Vykydalová
tel.: 702 290 692, vykydalova@zoobrno.cz
 
Země není domovem pouze nás – lidí, ale i mnoha druhů zvířat a rostlin. Ne všechna zvířata však mají to štěstí, že velikost jejich populace je dlouhodobě ustálená. Přežití druhů tak mnohdy závisí na pomoci člověka. Společně se vydáme za některými ohroženými druhy zvířat. Zaměříme se na to, co konkrétní druhy ohrožuje a jakým způsobem se ohroženým druhům pomáhá. Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady a co pro ohrožené druhy zvířat můžeme udělat my?
 
 
Druhý program: Obojživelníci a plazi – svět slizkých a šupinatých zvířátek
Kde: Přírodovědná stanice Kamenačky
Kdy: Leden a únor, vždy v úterý
Délka programu: 2 x 45 minut
Přihlašování: Romana Křížová
tel.: 776 049 454, kamenacky@helceletka.cz
 
Program v průběhu dvou hodin provede žáky všemi řády tříd obojživelníků a plazů. Na mnoha živých příkladech vysvětlí základní znaky a rozdíly mezi těmito živočichy a způsob jejich života v různých biotopech včetně rozmnožování. Žáci se dozví, jak důležitou funkci mají tito živočichové v ekosystému, co způsobuje jejich ohrožení a jaké jsou možnosti jejich ochrany.
 
 
Třetí program: Ptačí svět kolem nás 
Kde: Středisko ekologické výchovy Hlídka a park Špilberk
Kdy: Březen a duben, vždy ve čtvrtek
Délka programu: 3 x 45 minut
Přihlašování: Zuzana Musilová
tel.: 727 915 876, musilova@zoobrno.cz
 
Provázejí nás na každém kroku, bez nich by to nešlo a přesto jich stále ubývá – řeč je o ptácích. Naučme se rozhlížet kolem sebe a vnímat jejich svět, udělejme něco proto, aby člověk nebyl ten, který má největší podíl na jejich úbytku. Získáme spoustu informací o zajímavém životě našich ptáků a naučíme se jim pomáhat. Poznáme krásnou přírodu parku Špilberk i s jejími ptačími obyvateli.
 
Čtvrtý program: Hmyzí bádání
Kde: Středisko volného času Lužánky
Kdy: Květen a červen, vždy ve středu
Délka programu: 3 x 45 minut
Přihlašování: Lucie Strouhalová
tel.: 732 166 112, lucie.strouhalova@luzanky.cz
Více také na webu.
 
V tomto programu se žáci seznámí se základními skupinami hmyzu a jejich vlastnostmi. Naučí se, jak hmyz chytat a následně jej podle klíče určit. Dozví se také o tom, proč hmyzu ubývá a co to znamená nejen pro člověka, ale i pro celou planetu. A co pro záchranu hmyzu mohou udělat žáci sami.
 
Cíl projektu
Ve čtyřech návštěvách různých přírodovědných středisek v Brně se žáci 6. – 9. tříd seznámí s různými živočišnými druhy, jejich způsobem života, životními potřebami a dozví se, jaký dopad má životní prostředí a člověk na jejich život a čím můžeme přispět k jejich ochraně.
 
Cena jednotlivých programů je 65 Kč/žák. Platí se na místě nebo fakturou (na vyžádání předem).
 
Těšíme se na vás!
 

Autorky: Lucie Strouhalová, Kristýna Kolibová
Fotografie: Jiří Sláma
 
 
 

Podobné příspěvky