Projekt Za hranice školy: výukové programy ušité školám na míru

Výukové programy vytvářené ve spolupráci s učiteli a žáky, reflektující jejich potřeby a přání. Díky evropskému projektu Za hranice školy budou Lužánky program připravovat pro školy přímo na míru již od září 2018.


Jedinečný evropský projekt s názvem Za hranice školy rozjíždí od září 2018 Středisko volného času Lužánky. Lužánky získaly evropský projekt, aby mohly ve spolupráci se školami vytvářet konkrétní programy na základě toho, co učitelé a žáci skutečně potřebují. Kromě výukových programů nabídneme také školy v přírodě, školní výlety, adaptační kurzy a projektové týdny. Jedná se tak o propojení formálního a neformálního vzdělávání,“ popisuje ředitelka projektu Petra Rychecká.

Pokud máte o výukový program na míru zájem, napište na rychecka@luzanky.cz.

Projekt je z Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008266.


Text: Anna Petrželková

Foto: Archiv SVČ Lužánek

Podobné příspěvky