I. ETAPA KLOKANOVY ŠKOLKY: Sdílení zkušeností je přínosnější než teoretické semináře, shodli se pedagogové

Čtrnáct odborných týmů a desítky školek, více než stovka workshopů a spokojených pedagogů. První etapa projektu Klokanovy školky, který se zaměřuje na vzájemné učení učitelů a učitelek mateřských škol po celé České republice, je úspěšně u konce. Z Jihomoravského kraje se projektu zúčastnila například firemní mateřská školka Lentilka.


Na začátku školního roku 2017/2018 vzniklo čtrnáct týmů Center kolegiální podpory, které uspořádaly desítky workshopů na připravená témata pro školky napříč Českou republikou. Mateřské školy si pochvalují nejen cíl projektu – provázat aktivní školky mezi sebou, ale i samotnou formu workshopů. „Na rozdíl od některých seminářů považujeme workshopy za aktivní a obohacující formu předávání zkušeností z praxe a získávání nových poznatků,“ uvedla v závěrečné zprávě MŠ Lentilka z Brna.

Učitelé také ocenili tipy na ověřené publikace, hry, náměty k různým aktivitám, činnostem a inspiraci na uspořádání různých koutků ve třídě. Výsledkem workshopů je u řady školek změna záznamových archů i plánování vzdělávacích činností podle vývojového principu, individuální hodnocení dětí po vývojově seřazených činnostech.

Organizátoři hledají školky do druhé etapy projektu

Zapojené školky si přejí více prostoru k osobnímu setkání s metodikem projektu Mgr. Jiřinou Bednářovou a také rozšíření povědomí o projektu. V druhé etapě proto vznikl formát celodenních Oblastních setkání, kde si školky volí nosná témata a budou mít možnost je s metodikem projektu prodiskutovat. Výstupem by se pak měly stát podklady pro tvorbu pracovních listů a dalších praktických metodických materiálů, které školky navrhnou, ověří a vzájemně budou sdílet do všech zapojených mateřských škol. V současné době realizační tým projektu hledá další mateřské školy, které budou na projektu spolupracovat od začátku školního roku 2019/2020.

Více o projektu Klokanovy školky

Projekt Klokanovy školky odstartoval v lednu 2017 a jeho realizátorem jsou Lužánky – středisko volného času v Brně. Navazuje na úspěšné metodické pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy. Cílem je během následujících čtyř let propojit mateřské školy z celé republiky a vytvořit síť Center kolegiální podpory – mateřských škol, které budou pořádat jednou do měsíce odpolední workshopy pro školky ve svém regionu. Je postaven na výměně zkušeností a postupů se sledováním vývoje dětí v oblastech matematické a čtenářské pregramotnosti a polytechnické výchovy. Podrobnosti naleznete také na webu www.klokanovyskolky.cz


Autorka: Kristýna Kolibová

Fotografie: Archiv Klokanovy školky

Podobné příspěvky