/

Art Gallery Brno vystaví velkoformátové fotografie mentálně handicapovaných autorů

Rodiče, domácí zátiší, zvířátka, sourozenci, ale také abstraktní i opakující se tvary. Takhle vnímají domov lidé s mentálním handicapem a své představy přenesli do fotografických snímků. Výstavu jejich nejzdařilejších děl můžete zhlédnout společně s fotografiemi uznávaného umělce profesora JINDŘICHA ŠTREITA v  Art Gallery Brno od 3. do 26. března. Vernisáž 4. března v 17 hodin zahájí skvělý En.dru!


Klienti denního stacionáře Gaudium ve věku od 18 do 50 let, kteří trpí různými mentálními i zdravotními poruchami, se pod vedením fotografa Jindřicha Štreita v rámci projektu SCHOVALA JSEM SE ZA LIST chopili nelehkého, ale smysluplného úkolu. Zdokumentovat, co pro ně znamená domov.

„Jde o silný sociální a arteterapeutický projekt, vypovídající nejen o vnitřním světě lidí s handicapem, ale i o jejich rodině. Snažíme se prolomit komunikační bariéru mezi těmito „dětmi“ a veřejností a odstranit u zdravých osob strach z postižených lidí. Ocenění jejich tvorby ze strany veřejnosti jim dodává na pocitu sebejistoty a úcty k sobě samým a vnáší jakousi hru do občas jednotvárného života. Také odezvy rodičů i samotných fotografů jsou velmi pozitivní,“ popsala hlavní cíl autorka projektu Ilona Kulíková ze Střediska volného času Lužánky.

Výstava je důkazem, že když lidé chtějí a spojí se pro dobrou věc, mohou

druhým splnit sen. Projekt vznikl ve Středisku volného času Lužánky v Brně za podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Na realizaci výstavy se podíleli také lidé, kteří na projekt přispěli přes portál Hithit. A velký dík patří také Art Gallery, která se ujala pomoci s dokončením realizace projektu a stane se téměř na měsíc domovem dvaceti osmi velkoformátových fotografií.

Výstava fotografií na téma Domov bude k vidění od 3. do 26. března v Art Gallery Brno na Veveří 8, vždy úterý až čtvrtek od 10 do 17 hodin. Vernisáž se uskuteční 4. března v 17 hodin.


Autorka: Kristýna Kolibová

Fotografie: Iva Ondráčková, Archiv projektu Schovala jsem se za list

Podobné příspěvky