Nová Kameňačka, neboli prázdninové městečko pro děti

Unikátní letní experiment lužáneckého pracoviště Lyska, jehož cílem bylo vytvořit tábor s nabídkou rozličných činností jak řemeslných, tak společensky významných, a jejich prostřednictvím přiblížit dětem fungování města na principech demokratické společnosti a položit základy k jejich finanční gramotnosti.

Vše začalo focením na občanský průkaz, návštěvou úřadu práce, banky a první zálohou za práci. Profese jako kuchař, sochař, cirkusový artista, malíř, reportér, policie, záchranář nebo hasič si vyzkoušel každý. Naplno se však děti věnovaly pouze dvěma profesím, které je nejvíc oslovily. Se svojí výplatou pak naložily po svém: návštěvou nejrůznějších atrakcí, wegett zóny, cirkusového představení, blešáku nebo místní kantýny s čerstvými dobrotami přímo od trouby. Do programu se zapojila i městská policie (strážník Loudová Radka) a dobrovolní hasiči z Nového Lískovce.

Inspirací pro vznik tábora byla stáž ve Stuttgartu, kam pracovníci Lužánek jezdí pro inspiraci již řadu let. Snahou projektu bylo především vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti, například při volbě trávení volného času. Na táboře však nechyběla ani dobrá nálada a pohoda, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Nadšení z Kameňačky bylo obrovské a nepopsatelné ze strany všech účastníků. Těšíme se zase za rok!


IMG_1943 IMG_2045 IMG_2118 IMG_2130 IMG_2178 IMG_2189 IMG_2202 IMG_1889


Text a fotografie: Helena Jandíková z pracoviště Lyska

Podobné příspěvky