V kroužku hodíte za hlavu práci i každodenní starosti

SVČ Lužánky nabízí mnoho aktivit pro širokou veřejnost a snaží se mít otevřené dveře pro všechny věkové kategorie. V letošním školním roce čekají na dospělé i seniory v Lužánkách kroužky nejrůznějšího zaměření – od výtvarných, pohybových a divadelních, po kurzy pro rodiče s dětmi.

Kroužky v Lužánkách nejsou určené pouze pro děti a mládež, hodit práci za hlavu u nás mohou také dospělí a senioři. Na kroužky ve Středisku volného času Lužánky se mohou zájemci všech věkových kategorií přihlašovat již od 20. června 2016. „Zájmové útvary jsou určeny opravdu pro všechny, bez ohledu na věk. Stačí se podívat na naši nabídku a vybrat si tu pravou aktivitu,“ popisuje lužánecká PR manažerka Milena Bogdálková.

Kromě klasických pravidelných kroužků, jako jsou například keramické a výtvarné dílny, kurzy šití či malby na hedvábí, šachový kroužek, jóga, anebo nejrůznější cvičení a kurzy pro nastávající maminky, nabízí SVČ Lužánky také jednorázové víkendové kurzy, otevřené víkendové ateliery a dílny, tábory pro rodiče s dětmi či aktivity pro celou rodinu. V nabídce se najdou i opravdové zajímavosti, jako je například Papírové modelářství pro seniory, praktický mezigenerační kroužek Včelaření nebo Divadlo Padesát Plus pro zralé divadelníky.

Od září 2016 se však dospělí mohou dospělí těšit i na úplné novinky. Jednou z nich je kurz Meditace pohybem aneb tancem ke svému nitru, který vede Hana Josefína Hledíková. „Nebudeme se učit žádné kroky, či choreografii. Pohybovat se budeme volně, spontánně.  Nutno zdůraznit, že estetická složka pohybu ustupuje úplně do pozadí. Nejde totiž o to, vytvářet pohyb „krásný“, ale pohyb vycházející z vnitřního prožívání. Každý podle svého naladění, temperamentu, možnosti. Pohyb je neverbální projev člověka a vytváří jeho vlastní, osobitou „choreografii“, ve které je obsažena jeho minulost, přítomný okamžik i záměr, odkazující k budoucnosti,“ komentuje Meditaci pohybem lektorka.

Středisko volného času Lužánky se nachází na deseti pracovištích v Brně a okolí, dospělí zájemci si tak mohou kroužek vybrat nejen podle zaměření, ale také podle dostupnosti od svého bydliště. Podívejte se na naši nabídku na www.luzanky.cz.


Text: Anna Petrželková, Milena Bogdálková

Fotografie: Archiv SVČ Lužánky

Podobné příspěvky