Představuje se: Jovan M. Jovanovski

Představujeme vám Jovana, inspirativního principála lužáneckého cirkusu. Jovan M. Jovanovski je zakladatel a vedoucí Cirkusu LeGrando, který funguje pod Střediskem volného času Lužánky od roku 2005. Co na sebe Jovan prozradil se dozvíte v jeho osobním medailonku.

Jovan a Lužánky

Jovan vystudoval obor Dramatická výchova na JAMU a v Lužánkách začal těsně po studiích jako vedoucí nízkoprahového klubu a divadelního souboru. Již v průběhu studia Jovana bavily různé pouliční dovednosti, kejkle a cirkusové hrátky a poté, co našel skupinu lidí s podobnými zájmy, rozhodl se s nimi založit cirkus.

Cirkus Le Grando, patřící pod lužánecké pracoviště Legato, se zaměřuje především na realizaci cirkusových kroužků pro děti a dospělé, cirkusové příměstské a letní tábory. Kromě toho však také spolupracuje se světovými cirkusovými soubory a jezdí na akce po celé České republice i do zahraničí. Cirkus Le Grando je součástí tzv. nového cirkusu, založeného pouze na výkonech artistů.

Metodologický přístup

Cirkus Le Grando se ve svých počátcích inspiroval v Německu, konkrétně ve Stuttgartu. Tam Jovan se svými kolegy nejdříve odjel, aby absolvoval cirkusová školení, zdokonalil se v jednotlivých disciplínách, a hlavně aby se přiblížil cirkusové pedagogice. Cirkusová pedagogika je založena především na překonávání sama sebe a Jovan o ní říká: „Dennodenně se lidi kolem mě stávají lepšími, protože si sami hledají podněty, můžou tomu věnovat víc času … jakmile se člověk naučí základ, tak má touhu a chuť se pořád zdokonalovat, protože vidí, že si laťky může klást různě vysoko. To oni pracují sami na sobě, my předáme jen základy a zároveň pomáháme s metodikou.“

Kromě překonávání vlastních hranic je nutnou součástí i skupinová spolupráce, která je důležitá při cirkusových představeních. Člověk tedy, byť se to na první pohled nezdá, není v manéži jen sám za sebe, je součástí týmu a celého programu.

Proč do cirkusu k Jovanovi?

Protože cirkus je především legrace! Také protože cirkus snoubí pohybovou výchovu, vytváří kladný vztah k tělu, ale zároveň rozvíjí i herecké a sebeprezentační dovednosti. A umět se dobře prezentovat, to je docela praktická dovednost.

A něco navíc…

Cirkus je Jovanova vášeň a jak sám říká, trošku i droga. To, jakým zapáleným odborníkem přes cirkus Jovan skutečně je, dokazuje kromě jiného i to, že reprezentoval Českou republiku na EXPO 2010 v čínské Šanghaji.

O letních aktivitách Cirkusu LeGrando jste se mohli dočíst v reportáži s názvem Cirkus na vodě i na souši.

Text: Anna Petrželková
Fotografie:  Archiv SVČ Lužánky

Podobné příspěvky