Páska slavnostně přestřižena, nová Lentilka otevřena

Ve čtvrtek prvního září se děti po dvou měsících prázdnin opět vrátily do škol a prvňáčci poprvé usedli do školních lavic. Avšak i menší školkáčci se na první zářijový den mohli těšit, protože měli proč. Za účasti významných hostů byla totiž slavnostně otevřena další část firemní mateřské školky Lentilka.

Středisko volného času Lužánky provozuje již od roku 2012 firemní mateřskou školku Lentilka na Žerotínově náměstí, která slouží pro zaměstnance Krajského úřadu a příspěvkových organizací, Krajského ředitelství policie a Hasičské záchranné stanice Jihomoravského Kraje.  Na počátku zde vznikly dvě třídy – Oranžová a Modrá.

V letošním roce byla školka rozšířena o další tři třídy, které jsou umístěny v budově Vyšší odborné školy zdravotní na Kounicově 16 a které byly pokřtěny 1. září za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové, ředitelky Krajského úřadu JMK Věry Vojáčkové, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, ředitele Hasičské záchranné stanice Jiřího Pelikána, ředitele Krajského ředitelství policie Leoše Tržila, ředitele SVČ Lužánky Milana Appla a dalších zástupců Krajského úřadu.

Mateřská školka Lentilka, jejíž kapacita je nyní 106 dětí, je určená pro děti od 2,5 do 7 let. „Dětem je poskytnuto klidné a zdravé prostředí s bohatou zásobou herních a didaktických pomůcek, včetně pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, na jejichž tvorbě spolupracují Lužánky, a hry označené certifikátem Smart Games. V Lentilce mohou děti navštěvovat také různé kroužky a rodiče mají možnost sledovat pokroky svých dětí na vánočních besídkách a nejrůznějších slavnostech. Děti jsou vzdělávány ve všech oblastech života a hravou formou jsou jim poskytovány informace o fungování celého světa. Od září 2015 se u nás vzdělává podle školního vzdělávacího programu S Lentilkou za poznáním světa,“ popisuje metodiku vzdělávání vedoucí firemní školky Lentilka Petra Kušlová.


Text: Milena Bogdálková

Fotografie: Archiv Lentilky

Podobné příspěvky