Léto s uměním v Brně. Navštivte mozaiky v kavárně a sochy ve vile

Jedni opracovávali pískovcové bloky, druzí skládali mozaiky. Obě skupiny pojí kurzy pod vedením odborníků v lužáneckém pracovišti Lidická, týden intenzivní práce a dvě výstavy překrásných děl. Kdo to je a kde se můžete kochat?


Patnáct mozaik od patnácti autorů v Mezzanine café do konce září

Letošní ročník letního kurzu Mozaiky byl ryze ženský. Čtrnáct dospělých dam a jedna čtrnáctiletá slečna, všechny amatérské umělkyně. Pod vedením mistra Libora Havlíčka však vznikla dokonalá díla. Přesvědčte se na Údolní 15 v Brně v kavárně Mezzanine café, kterou zdobí mozaiky až do 30. září.

Téma na tomto kurzu nebývá, ale letos se sešlo hodně ženských portrétů. Ovšem každá autorka jej pojala jinak, to srovnání je zajímavé. Nejenom ve výtvarném pojetí, ale také ve způsobu kladení či štípání úlomků. Objevila se také jedna replika čínské tušové malby, to byl tvrdý oříšek převést jednoduchou linku do mozaikové techniky. Jedna z mozaik vznikla jako replika výkresu autorčiny dcery, který namalovala v 10 letech,“ popsala zajímavosti už 16. ročníku kurzu, na který vždy navazuje výstava, organizátorka a lužánecká lektorka Ilona Kulíková.

 

Čtrnáct soch od čtrnácti statečných ve Vile Löw-Beer do konce září

Mladí studenti a dospělí, autoři pískovcových soch zase pracovali pod vedením lektora Petra Křiváka na Sochařském sympoziu. Pět dní se snažili ovládnout pískovcový kvádr. Jak to dopadlo? Přijďte to omrknout do kouzelného prostředí zahrady Vily Löw-Beer.

„Návštěvu zahrady doporučuji – vstup je tam volný, je tam zeleno a stín, kavárna a dětské hřiště a do konce září i ty sochy,“ pozvala jedna z účastnic kurzu a autorek soch Eva Dittingerová.

 

 

 


Autorka: Kristýna Kolibová

Fotografie: Ilona Kulíková, Archiv SVČ Lužánky 

 

Podobné příspěvky