/

Rozvíjejte u dětí fantazii a komunikaci pomocí knih #1

Chvíle strávené nad knížkou a zároveň v rodinném kruhu jsou pro děti od útlého věku ty nejcennější. Ale jak je motivovat ke čtení, aby si knížky oblíbily? Hrou a zábavnými úkoly! Lucie Řičánková, která v lužáneckém pracovišti Lata vede čtenářské dílny, pro vás připravila sérii pracovních listů pro nejmenší děti, předškoláky a školáky na prvním stupni základní školy. Nemáte vybrané knihy doma? Nevadí! Než si knihu objednáte, nebo vyzvednete v knihovně, můžete pracovní listy vyplnit jen tak. Anebo se inspirujte a připravte si vlastní úkoly k vaší oblíbené knize. Příjemnou zábavu!


Význam čtenářství

Na první pohled by se mohlo zdát, že čtenářství souvisí až se školní docházkou a týká se dětí, které už dovedou alespoň trochu číst a psát. Čtenářství však rozvíjí především vztah ke čtení, k mluvené, i psané řeči, a to již od útlého věku. Zahrnuje celý komplex dovedností, kterým se říká čtenářská gramotnost. Ty se vzájemně ovlivňují s dalšími gramotnostmi (například matematickou) a společně se podílí na harmonickém vývoji osobnosti dítěte.

U dětí útlého, předškolního a mladšího školního věku rozvíjíme na různém stupni zejména smyslové vnímání, paměť, vnímání prostoru a prostorových představ, rytmu, motorické dovednosti, grafomotoriku, komunikaci a řečové dovednosti, fantazii, a hlavně také, citové vnímání.

Chvíle strávené nad knížkou, nebo společné vyprávění a zážitky, to je poklad, který si děti odnesou do dalšího života a žádná filmová pohádka jej nenahradí.

Čtenářské pracovní listy vznikaly postupně jako doplněk Čtenářských dílen a Dopolední, či Odpolední s pohádkou na Latě a mohou vám sloužit jako inspirace, jak pracovat a hrát si s knížkou. Pokud vám konkrétní kniha doma chybí, můžete list vyplnit jen tak, nebo si ji objednat, případně počkat, až se otevřou knihovny. List můžete použít jako inspiraci pro vytvoření  vlastního pracovního listu k vaší oblíbené knížce.

 

Pro děti 2-4 roky

  • Pohádky se zvířátky

Vladimír Sutějev

Kompletní pracovní list ke stažení v pdf.

Knížka se hodí jak pro nejmenší děti, tak malé školáky. Textu je minimum, každou pohádku provází obrázky. Příběhy jsou milé, blízké dětem i dospělým, nechybí v nich poučení.

Co u malých dětí knížka rozvíjí?

Každá pohádka je jiná, s každou se dá pracovat různými způsoby. Například pohádka „Kdo to mňoukl?“ rozvíjí orientaci v prostoru, pomocí pojmů pod, nad, za, apod. Pohádka „Jablíčko“ z našeho pracovního listu rozvíjí rozumové schopnosti (jak dostat jablko dolů, komu patří), matematickou gramotnost (dělení na stejné kousky), srovnávání pohádky se skutečností (které zvíře jí jablka). Díky bohatým ilustracím mohou děti pohádku vyprávět samy nebo doplňovat s rodiči.

 

Pro děti 3-6 let

  • O vlkovi, který vypadl z knížky

Thierry RobberechtGrégoire Mabire

Kompletní pracovní list ke stažení v pdf.

Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné dětské knihovničce vypadne vlk. Je celý popletený a moc se bojí. Jak se zase dostane zpátky? Skáče z jedné pohádky do druhé, potkává v nich ovečky, princezny a dokonce i dinosaury… Krátký svižný příběh, doplněný vtipnými ilustracemi, které umožňují dětem celou pohádku sledovat.

Co přinese dětem knížka z hlediska čtenářské pregramotnosti?

Určitě obrátí jejich pozornost ke knihovně, ať už dětské, nebo dospělé. Pobízí děti, aby samy hledaly, jaké příběhy se v knihách ukrývají. Rozvíjí matematickou gramotnost (například vnímání velikosti pidivlk versus kocour), prostorovou představivost, časovou (kniha s dinosaury), řeč a paměť (v knize jsou používány často citoslovce, které děti rády opakují, a pamatují si přesně, na jakém místě v textu je použít). Vybízí také k rozvoji fantazie (kam by se ještě mohl vlk ukrýt a co by se mu asi tak ještě přihodil

 

Pro děti 5-9 let

  • Příhody Tappiho ze šeptajícího lesa

Marcin Mortka

Kompletní pracovní list ke stažení v pdf.

Tappiho příběhů vyšlo v naší republice několik. Jsou to pohádky se severskou tematikou, srozumitelné, milé a vtipné. Většina jmen a názvů je v knížkách počeštěna, což je asi i jeden z důvodů, proč jsou hrdinové dětem tak blízcí.

Co dětem kniha může nabídnout?

Určitě rozvíjí citové vnímání, smysl pro kamarádství a spravedlnost. Podporuje rozumové schopnosti. Sever je pro naše děti poměrně exotický, děti mohou srovnávat různá životní prostředí, pohádkové postavy, zvířata a způsob života. Rozměry Vikingova panděra a jeho nezřízená chuť k jídlu přímo vybízí k rozvoji prostorových představ a matematické gramotnosti. Protože Tappi žije v lese, můžeme se ke knížce vracet i při procházkách přírodou. Ke knížkám je také možno bezplatně stáhnout několik úkolů pro děti.


Autorka textu a pracovních listů: Lucie Řičánková

Fotografie: Pixabay

Podobné příspěvky