Už máte vybraný kroužek na Latě? Nově rozvoj čtení, angličtiny a tvoření

Přestože je spousta kroužků v novém školním roce 2020/21 už plně obsazená, stále je z čeho vybírat. Lužánecké pracoviště Lata v Žabovřeskách nabízí kroužky pro rodiče s dětmi od kojenců až po mladší školní věk v dopoledních i odpoledních hodinách a věnuje se ve svých kurzech také dospělým. Který kroužek vyberete?


Bastlení pro začátečníky a pokročilé

Pro technicky zaměřené děti Lata nabízí kroužky Bastlení pro začátečníky a Bastlení pro pokročilé, které je zavedou do světa elektrických obvodů a programování mikropočítačů (ARDUINO). „Pokročilí si pod odborným dohledem vymyslí vlastní obvody a vytisknou součástky na 3D tiskárně,“ doplňuje lektor David Beran.

Hrajeme si anglicky

Veselá cesta za poznáváním základů angličtiny pomocí kytary, písniček, básniček, pohádek, her a pohybu. Děti se společně s rodiči seznámí se základy tohoto jazyka hravou a nenucenou formou. Naučí se základní slovíčka k popisu přírody, každodenních činností… Začnou rozvíjet svou schopnost porozumění. Žádná teorie, jenom radost a praxe!

Po stopách Picassa

„A kdo by rád vyběhnul ven a vyzkoušel land art, instalaci fotografií a kombinaci kresebné a malebné techniky, ať se přidá do kroužku Po stopách Picassa,“ dodává Táňa Veselá, která se s dětmi domluví i anglicky a francouzsky.

Tajemná knidra

Na děti, které mají rády svět příběhů, čeká Tajemná Knidra – záhadná bytost, opředená zajímavými pověstmi. „Užijete si s ní ohromnou legraci a výstavy i představení se rázem změní v jedno velké dobrodružství. Pomocí dramatických technik, pohybových her, tvoření a zapeklitých úkolů rozvinete svůj pohybový a mluvený projev. Vyzkoušíte si práci s loutkou, stínové divadlo, roli herce, scénáristy i režiséra,“ slibuje Lucka Řičánková, lektorka tohoto dramaticko – čtenářského kroužku.

Barvičky

„Zvu rodiče s dětmi od 2 do 4 let do kroužku Barvičky. Společně budeme lepit, stříhat a rozvíjet fantazii a tvořivost při práci s nejrůznějšími výtvarnými materiály včetně přírodnin“, láká lektorka Lenka Svobodová.

S výběrem kroužku pro všechny věkové kategorie ráda poradí Ola Fojtíková, mail: ola.f@seznam.cz, tel.? 602 751 385.


Autorka textu: Ivana Fraňková

Fotografie: Archiv SVČ Lužánky

Podobné příspěvky