Nejmenší obyvatelé sídliště a budoucí architekti o Lesné – akce již proběhla

„A tušíte, jak děti, které k vám chodí tvořit, vnímají Lesnou?“ To byla otázka, kterou před dvěma lety položil architekt Adam Guzdek lektorkám výtvarného oboru lužáneckého pracoviště Lesná Romaně Latové a Majce Krajné. Jako odpověď na inspirativní otázku vznikl nespočet dětských výtvarných a keramických prací, jejichž výběr si můžete od 26. května 2016 prohlédnout na výstavě s názvem LESNÁ? LESNÁ!

Lektorky v práci s dětmi zaměřily svou pozornost jak na sídliště jako místo k životu, tak na výtvarná díla umístěná v jeho prostoru. Inspirací pro děti se stala například dekorativní stěna od Čestmíra Kafky – skládanka v podobě betonových prefabrikátů posloužila jako podklad pro vlastní barevnou tvorbu.

Keramický obklad na cihelném zdivu od Pavla Navrátila děti využily v návrzích vlastních dekorativních stěn z různobarevné keramické hlíny a ze stejného materiálu pak vytvářely i domovní znamení v podobě dlaždic, které po vhodné úpravě mohou být časem vsazeny do přístupových chodníků jednotlivých domů.

I plastika Medvědi od Františka Šenka, která je na Fillově ulici tvořena dvěma kruhovými výsečemi, se stala motivem nejen jedné z keramických dlaždic, ale i celé série kreseb a barevných koláží. Dětská fantazie ovšem místo dvou medvědů spíše vidí v plastice dva navzájem se požírající smajlíky.

Všechny tyto práce spolu se semestrálními pracemi studentů Bakalářského studijního programu Fakulty architektury VUT v Brně představí výstava pod názvem LESNÁ? LESNÁ!, kterou můžete navštívit od 26. května 2016 v Galerii Poliklinika na Halasově náměstí v Brně na Lesné. Výstava se koná se pod záštitou starosty MČ Brno-sever v rámci Oslav 50 let Lesné.


Text a fotografie: Romana Latová

Kontakt: Romana Latová,  romana.latova@luzanky.cz, tel. 545 222 300

Podobné příspěvky