Nedostatek míst ve státních školkách? Nabízíme řešení

S příchodem jara přichází také zápis do mateřských škol, který trápí nejednu českou rodinu. Kvůli nedostatku míst ve státních školkách totiž rodiče často neuspějí a od září tak neví, jak skloubit práci s péčí o dítě. V posledních letech navíc problémy s umístěním především tříletých dětí do školky pociťují rodiny čím dál více. Podle dat Českého statistického úřadu [1] bude porodnost dětí v budoucnu sice klesat, avšak kapacita státních mateřských školek stále nemusí uspokojit poptávku. Řešením nedostatku míst ve státních školkách může být založení vlastní sítě školek tak, jak se to daří ve Středisku volného času Lužánky v Brně.

MŠ Maceška umožňuje rodičům skloubit práci s péčí o dítě

Maceška je soukromá síť miniškolek pro předškolní děti fungující pod záštitou Střediska volného času Lužánky. Jako jediný projekt tohoto druhu má vypracovaný také školní vzdělávací program. „Všechny moje tři děti nejdříve vyzkoušely Macešku, kam chodily zhruba jednou týdně zcela bez stresu a pláče, a teprve potom začaly navštěvovat klasické školky. Systém v Macešce se mi líbí a proto tu nyní, když i moje nejmladší dcera Macešku navštěvuje, s péčí o děti pomáhám  “ říká Barbora Očkayová z Macešky na lužáneckém pracovišti Lata v Žabovřeskách.

Miniškolka Maceška se nachází na deseti místech v Brně a blízkém okolí. Školení pedagogové v dopoledních hodinách zajišťují v Macešce tematicky zaměřený program pro děti od dvou let, a umožňují tak rodičům vrátit se do práce nebo si prostě jen na chvilku od dětí odpočinout.Já sama jsem v Lužánkách vyrostla, takže Maceška pro mě a moje děti byla jasná volba, a zároveň i záruka kvality. Líbí se mi příjemné prostředí i náplň Macešky, a také si užívám volný čas, díky kterému můžu alespoň trochu pracovat,“ popisuje svoji motivaci maminka Anna Novotná, která do Macešky posílá své dvě děti.


Firemní školka Lentilka nabízí dětem zaměstnanců Jihomoravského kraje klidné a zdravé prostředí pro rozvoj

Středisko volného času Lužánky kromě Macešky zřídilo v roce 2012 také Firemní mateřskou školu Lentilka, která slouží pro děti zaměstnanců Krajského úřadu a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. V roce 2016 Lentilka dostala novou tvář, když prvního září slavnostně otevřela tři nové barevné třídy, a rozšířila se tak na více jak stovku dětí. “Dětem je poskytnuto klidné a zdravé prostředí s bohatou zásobou herních a didaktických pomůcek, včetně pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, na jejichž tvorbě Lužánky spolupracují. Děti jsou vzdělávány ve všech oblastech života a hravou formou jim poskytujeme informace o fungování celého světa,“ komentuje metodiku vzdělávání vedoucí Lentilky Petra Kušlová, kterou ocenil v listopadu hejtman Jihomoravského kraje a udělil jí čestné uznání za společenskou odpovědnost.

Lentilka kromě hlídání zajišťuje pro děti také volnočasové aktivity – výtvarný, hudební, či taneční kroužek Roztančené lentilky a mnoho dalších. Snaží se také děti prakticky seznamovat s různými povoláními – mohou si vyzkoušet například práci v lékárně, jízdu v sanitce, jak upéct pizzu či uhasit požár.


[1] Zdroj: Prognóza demografického vývoje obyvatelstva města Brna a okolí,

Centrum pro regionální rozvoj, Brno 2013 (studie objednaná městem Brnem).

Text: Anna Petrželková

Fotografie: Archiv Klokanova kufru

Podobné příspěvky