Účastnice projektu Klokanovy školky si pochvalují úspěšnou spolupráci napříč Českem

Čtyři roky, přes tři stovky zapojených mateřských škol a nespočet setkání. Výsledek? Sedm desítek pracovních listů pro děti předškolního věku a vybudovaná síť spolupracujících školek napříč všemi kraji, včetně center kolegiální podpory. Projekt Klokanovy školky, který navázal na metodické pomůcky Klokanův kufrKlokanovy kapsy,  ukončil závěrečnou etapu. Projekt realizuje Středisko volného času Lužánky.


Jemná motorika a grafomotorika, základní matematické představy, prostorová orientace, řeč a zrakové vnímání. Z těchto oblastí vzniklo pět sad a téměř sedmdesát pracovních listů zaměřených na rozvoj čtenářské, matematické pregramotnosti a polytechnické výchovy, a to na základě sdílených zkušeností s dětmi. Jeden z naplněných cílů čtyřletého projektu Klokanovy školky, do kterého se zapojilo přes pět set učitelek z mateřských škol ze všech krajů.

 „Kvalita obsahu i zpracování pracovních listů mě mile překvapila. Často jsme váhaly, které pracovní listy vydat v tištěném souboru. Většina z nich byla vynikající,“ okomentovala jeden z výstupů odborná garantka projektu Lucie Nečasová.

Dále se podařilo vybudovat síť tři sta třiceti osmi spolupracujících mateřských škol po celém Česku a čtyřicet dva center kolegiální podpory, které jednou měsíčně pořádaly odpolední workshopy pro školky ve svém regionu. Naprostá většina zúčastněných se chce setkávat a spolupracovat i po skončení projektu.

„Je velká škoda, že projekt končí. Rády bychom pokračovaly. Je to jeden z nejlepších projektů, kterého jsme se účastnily, jak po stránce materiální, komunikační, tak teoretické. Na základě získaných poznatků jsme se nebály začít pracovat s nejstaršími i nejmladšími dětmi,“ zhodnotila jedna z učitelek.

Organizátorky projektu už pracují na nabídce vzdělávacích programů a členství v Klubu Klokanových školek. Dál chtějí pokračovat v udržování sítě spolupracujících škol a poskytovat podporu pedagogům.

Pro více informací sledujte web, FacebookYouTube Klokanovy školky.  


Text: Lucie Nečasová, Kristýna Kolibová

Fotografie: Archiv SVČ Lužánky – projekt Klokanovy školky

Podobné příspěvky