Účastnice projektu Klokanovy školky si pochvalují úspěšnou spolupráci napříč Českem

Čtyři roky, přes tři stovky zapojených mateřských škol a nespočet setkání. Výsledek? Sedm desítek pracovních listů pro děti předškolního věku a vybudovaná síť spolupracujících školek napříč všemi kraji, včetně center kolegiální podpory. Projekt Klokanovy školky, který navázal na metodické pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy,  ukončil závěrečnou etapu. Projekt realizuje Středisko volného času Lužánky.


Jemná motorika a grafomotorika, základní matematické představy, prostorová orientace, řeč a zrakové vnímání. Z těchto oblastí vzniklo pět sad a téměř sedmdesát pracovních listů zaměřených na rozvoj čtenářské, matematické pregramotnosti a polytechnické výchovy, a to na základě sdílených zkušeností s dětmi. Jeden z naplněných cílů čtyřletého projektu Klokanovy školky, do kterého se zapojilo přes pět set učitelek z mateřských škol ze všech krajů.

 „Kvalita obsahu i zpracování pracovních listů mě mile překvapila. Často jsme váhaly, které pracovní listy vydat v tištěném souboru. Většina z nich byla vynikající,“ okomentovala jeden z výstupů odborná garantka projektu Lucie Nečasová.

Dále se podařilo vybudovat síť tři sta třiceti osmi spolupracujících mateřských škol po celém Česku a čtyřicet dva center kolegiální podpory, které jednou měsíčně pořádaly odpolední workshopy pro školky ve svém regionu. Naprostá většina zúčastněných se chce setkávat a spolupracovat i po skončení projektu.

„Je velká škoda, že projekt končí. Rády bychom pokračovaly. Je to jeden z nejlepších projektů, kterého jsme se účastnily, jak po stránce materiální, komunikační, tak teoretické. Na základě získaných poznatků jsme se nebály začít pracovat s nejstaršími i nejmladšími dětmi,“ zhodnotila jedna z učitelek.

Organizátorky projektu už pracují na nabídce vzdělávacích programů a členství v Klubu Klokanových školek. Dál chtějí pokračovat v udržování sítě spolupracujících škol a poskytovat podporu pedagogům.

Pro více informací sledujte web, Facebook a YouTube Klokanovy školky.  


Text: Lucie Nečasová, Kristýna Kolibová

Fotografie: Archiv SVČ Lužánky – projekt Klokanovy školky

Podobné příspěvky