Labyrint zve na nové kroužky do zrekonstruovaných prostor

Víte, že jsou Lužánky taky v Bohunicích, a to na dvou místech? Jedno z nich, pracoviště Labyrint je celé v novém po rekonstrukci a lektoři si pro vás připravili hromadu nových kroužků! Divadlo, tanec, sport, karetní a deskové hry, sudoku a nerfky, multimédia a nové technologie, tvoření, a to pro předškoláky, školáky, středoškoláky i budoucí instruktory! Kroužky v Labyrintu začínají v prvním pololetí první říjnový týden, v druhém pololetí končí v týdnu na přelomu května a června.


Kroužky pro předškolní děti 

Duplohrátky

Máte doma malého stavitele a nemáte dost kostiček?

V naší volné Duplo herně si budeme hrát a stavět s Duplem! Duplo jsou velké Lego kostičky vhodné pro předškolní i opravdu malé děti. Skládání a manipulace s kostkami rozvíjí senzomotorické dovednosti, učí poznávat tvary a barvy. Skrze volnou hru a stavění děti rozvíjí svou představivost. Kostek bude opravdu hodně a stavět mohou i rodiče!

Více informací a přihlášení zde.

Venkohrátky

Venkovní dopolední kroužek pro předškolní děti.

Čeká nás dvouhodinový tematicky program, během kterého se budeme pohybovat v okolí Labyrintu, hrát si a plnit dobrodružné úkoly, procvičíme si své fyzické dovednosti a budeme objevovat a zkoumat tajemství přírody.

Více informací a přihlášení zde.

Patláci

Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu malých patláků!

Kroužek nabízí hraní si se všedními i nevšedními materiály, které se bojíte používat doma, nebo se vám po “domácím” tvoření vašich dětí nechce uklízet.

Děti se hravou formou seznámí se základy míchání barev. Naučí se jak správně držet štětec, tužku či nůžky. Budou lepit různé materiály. Budou pracovat s hlínou a jinými poddajnými materiály. Budeme spolu patlat a u toho se mnohé naučíme.

Více informací a přihlášení zde.

 

Tvořivé kroužky (výtvarné, polytechnické, mediální)

Malá výtvarka

Náplní kroužku je seznámení s různými výtvarnými materiály a činnostmi – kresba, malba, keramika, práce s papírem a spousta dalších, to vše hravou formou a v prostoru výtvarné dílny, kde mají děti možnost velkorysého výtvarného projevu, s přihlédnutím k přípravě na školní docházku.

Více informací a přihlášení zde.

Podvečerní kresba a malba

Kroužek je vhodný i jako přípravka na talentové zkoušky, s individuálním přístupem podle druhu a zaměření školy.

Náplň kroužku je vhodná pro všechny, kteří chtějí získat základy studijní kresby a malby – naučit se kreslit podle skutečnosti různými kresebnými materiály zátiší, hlavu, figuru atd. Tyto činnosti budou doplněny dalšími tvořivými výtvarnými aktivitami, při kterých můžete uplatnit svůj výtvarný názor a fantazii. 

Více informací a přihlášení zde.

Matlárna

Kroužek nabízí hraní se všedními i nevšedními materiály a technikami.

Děti si například namíchají vlastní prstové barvy a kinetický písek. Budou zkoušet, čím vším se dá malovat, na čem barva drží a na čem ne. Co se dá slepit a co držet nebude. Budou rozvíjet svou kreativitu. Budeme spolu matlat a u toho se mnohé naučíme.

Více informací a přihlášení zde.

Land art

Cílem kroužku je naučit se vnímat krásu a rozmanitost přírody kolem nás a tvořením rozvíjet fantazii a kreativitu na čerstvém vzduchu. 

Krása naší Země a její přírody se stala inspirací pro mnoho umělců. Land art je propojení člověka a přírody, kdy prvky umění, které vytvořil člověk, se stávají součástí krajiny. Čekají nás aktivity s materiály, které nám příroda sama nabízí. To vše s respektem a ohleduplností k přírodě i prostředí kolem nás. Nebudeme nic trhat ani ničit, pouze sbírat a zdobit.  Výsledný výtvor si nemůžeme zarámovat, schovat do šuplíku a dokonce ani ovlivnit, co s ním bude. Proto není zdaleka tak důležitý výsledek, jako samotný proces a prožitek z tvorby.

Více informací a přihlášení zde.

Vrtej, šroubuj, tvoř

Máte doma malého kutila? Rádi byste, aby vaše děti uměly pracovat se základními pracovními nástroji a rozvíjeli svoji tvořivost?

Během roku se naučíme řezat, vrtat, pilovat, šroubovat či jinak spojovat. A nejen to, ale i měřit a navrhovat vlastní výrobky. Vyrobíme si například stojánek na mobil, poličku a krabičku. Vyzkoušíme si renovaci staré věci. Pokusíme se spolu vytvářet umělecká díla složená třeba ze starých součástek.

Více informací a přihlášení zde.

Self-made

Kroužek je určen jak pro chlapce, tak pro dívky s chutí se kreativně rozvíjet.

Kroužek je zaměřen na rukodělné činnosti. Vždy jednou za dva týdny se budeme scházet na dvě hodiny. Společně budeme objevovat činnost DIY (do it yourself) a budeme se navzájem inspirovat novými nápady. 

Více informací a přihlášení zde.

Digitální malování

Co budete potřebovat: vlastní telefon a grafické pero.

Malujete si doma na tabletu? Chcete se naučit nové techniky malby a zpracování fotografií. Potkat lidi s podobným koníčkem. Vytvořit společný instagramový profil?
Během roku vystavíme Vaše díla ve vytisknuté podobě.

Více informací a přihlášení zde.

Shorts (videos)

Baví tě natáčet Shorts, krátká videa na Instagram? Nebojíš se ukázat na sociálních sítích? V kroužku budeme natáčet a tvořit krátká videa a tím oživíme FaceBook, Instagram a YouTube Labyrintu.

Více informací a přihlášení zde.

 

Divadlo

(čtenářská gramotnost, herectví, improvizace, divadlo v AJ, PIRKO)

Čtu, čteš, čteme

Kroužek je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků prvního stupně.

Každý týden se budeme setkávat a společně budeme rozebírat přečtenou knihu. Cílem je vytvoření vztahu ke knihám a čtenářského návyku. Seznam knih bude účastníkům předán na začátku roku. Součástí kroužku bude i návštěva knihovny. 

Více informací a přihlášení zde.

Co tím chtěl autor říct?

Maturitní četba, čtenářské deníky, náročná literární díla… S tím vším ti dokážeme pomoci!

Pokud jsi studentem střední školy a chtěl bys být součástí nově otevřeného kroužku, ve kterém dokážeme spojit příjemné s užitečným, tak neváhej a přidej se k nám! Na našich dvouhodinových setkáních se zaměříme na přečtené dílo jako takové, autora, historický kontext díla a tvůj osobní názor. Kroužek bude probíhat vždy jednou za čtrnáct dní, abys měl čas dílo přečíst. :-)


Více informací a přihlášení zde.

Z pohádky do pohádky

Kroužek je určen dětem předškolního věku. Společně budeme objevovat kouzlo tradičních pohádek a básniček pro děti pomocí divadla. Součástí kroužku bude také rozvoj motoriky, počítání, poznávání barev a další! Kroužek bude zakončen závěrečným představením na konci školního roku.

Více informací a přihlášení zde.

Divadelní dílnička

Cílem kroužku je seznámit účastníka s divadlem, divadelními technikami a lidmi, kteří působí v divadle. Účastník si vyzkouší od profese režiséra po herce. Společně se naučíme pracovat s literární předlohou a pokusíme se vytvořit vlastní text. Součástí kroužku bude návštěva divadla. Celý kroužek bude zakončen závěrečným představením na konci školního roku. 

Více informací a přihlášení zde.

Improhrátky

Baví tě divadlo? Rád experimentuješ, dáváš průchod své fantazii a jsi neuvěřitelně kreativní? Přijď k nám na impro! Mimo divadelní základy a herectví se zaměříme především na improvizaci a její smysl. Projdeme spolu nespočet improvizačních cvičení a her, naučíme se pracovat se svým hlasem, tělem a důležitou součástí bude práce v týmu. Bonusovým přínosem bude rozvoj charakteru, sebepoznání a sebeprezentace. 

Více informací a přihlášení zde.

Divangli 

Chcete se naučit a vylepšit angličtinu kreativním způsobem? Vedle toho rozvíjet i jiné dovednosti?

DIVANGLI se zaměří na procvičování komunikace v angličtině skrz hru a dramatické aktivity. V průběhu roku budeme hrát různé hry, improvizovat, seznamovat se s příběhy a tvorbou divadla. U toho budeme rozvíjet divadelní i jiné dovednosti a hlavně angličtinu. Kroužek ukončíme krátkým představením v angličtině pro rodiče a známé.

Více informací a přihlášení zde.

This course is focused on improving communication skills in English through drama. 

Throughout the year we will be learning how to work with our body on stage, how to use our voice, and breathe properly. Together we will discover the beauty of improvisation and written word. The course will have its own final performance at the end of the school year.

Pirko

Máte doma malého herce? Rád či ráda si hraje na různé postavy? Kroužek je součástí Dětského divadelního souboru Pirko s více než sedmdesátiletou tradicí.

V kroužku pracujeme na hlasové, pohybové a herecké průpravě. Děti jsou podle věku a individuálních schopností zapojeny do inscenační práce a vytvářejí spolu s vedoucími divadelní inscenaci. Klademe důraz na společné aktivity celého souboru, pořádáme společná setkání (zahájení školního roku, Vánoční Pirko atd.) a nedílnou součástí je letní táborové soustředění, které je naplněno divadelním i rekreačním programem.

Děti se stávají členy divadelního souboru už od předškolního věku v tzv. „Předpřípravce“ a získají svoje vedoucí, kteří s nimi pracují po celou dobu fungování oddílu – tedy až do dospělosti. Do naší činnosti patří pravidelná setkávání každý pátek odpoledne na pobočce Labyrint v Bohunicích, kde máme k dispozici vybavený divadelní sál. 

Více informací a přihlášení zde.

 

Zdravo

Záchranáři

Zajímá tě 1. pomoc? Chceš umět ošetřit zranění či pomoc kamarádovi v nesnázích? Tady tě to naučíme! A určitě i mnohem víc. Třeba to, jak správně pomoc přivolat, jak fungují složky integrovaného záchranného systému, nebo jak předcházet zranění. Také se dozvíš, jak funguje lidské tělo i jak máš reagovat, když nastane nějaká zdravotní komplikace.

Myslíme si, že zkušenost je nejlepší učitel. Proto se při výuce vyhýbáme výkladu a víc si věci zkoušíme. Využíváme různé hry a zábavné aktivity. Těšit se můžeš také na simulace, při kterých si vyzkoušíš své reakce v realistických (ale bezpečných podmínkách) a pak už tě jen tak nic nezastaví. Nejdůležitější totiž je: nebát se pomoci!

Během školního roku pořádáme víkendové akce, na kterých se můžeš setkat s dalšími kámoši, co chodí do Záchranářů jinde v Brně. Společně si můžete předávat zkušenosti i sdílet zážitky. V létě s námi můžeš jet na týdenní pobytový tábor.

Více informací a přihlášení zde.

 

Hry (deskové, karetní, hlavolamy, hry)

Klub deskových her – Labyrint

Klub zaměřený na hraní deskových her.

Zaměřujeme se na novinky od českých vydavatelů, ale občas si zahrajeme i herní klasiku. Společně objevujeme svět deskových her v celé jeho rozmanitosti. Pomocí her se učíme komunikovat, plánovat a improvizovat, počítat, spolupracovat, kombinovat, ale také nést následky svých rozhodnutí, respekt k spoluhráčům a zvládat výhry i prohry.

Více informací a přihlášení zde.

Pán prstenů – karetní hra

Na našich setkáních se naučíme pravidla této komplexní kooperativní karetní hry, společně se ponoříme do tajů strategie i taktiky a vyzkoušíme sestavení vlastního herního balíčku. 

Pojďme se společně ponořit do světa pana Tolkiena, kde kde příběhy ze Středozemě ožívají. To vše v karetní hře Pán prstenů. Na rozdíl od většiny karetních her je Pan prstenů kooperativní. Hráči spolupracují na plnění úkolů a bojích s nepřáteli a postupně procházejí různá dobrodružství inspirovaná příběhy prstenu.

Více informací a přihlášení zde.

Sudoku a jiné hlavolamy

Společně se budeme věnovat sudoku a dalším hádankám a hlavolamům. Řešení hádanek typu sudoku zlepšuje pozornost, uvažování i paměť. Zábavnou a hravou formou se naučíme, jak logicky přistupovat k problémům.

Více informací a přihlášení zde.

Šachy

Budeme společně pronikat do zákoutí této vznešené hry, které se věnovali panovníci, vojevůdci a gentlemani na celém světě. Šachy budeme seriózně trénovat se vším co k tomu patří. Budeme se učit jednotlivé fáze hry, využívat tahy jednotlivých figur, jak při hře získávat drobné výhody a těžit s chyb soupeřů. A zároveň se budeme učit úctu ke hře a k soupeřům.

Více informací a přihlášení zde.

Makej, taktizuj, vyhrávej

Kroužek nabízí hraní akčních strategických bojovek, takové, jaké je možné znát z táborů. Pro náměty her budeme využívat známé i méně známé deskové hry a jejich mechanismy. Vyzkoušíme si, jestli vítězství docílíme taktikou „uběhni to“, „vymysli to“ nebo „zkombinuj to“. Po hře probereme naše výsledky a alternativní taktiky a pravidla. Pojď hrát, makat, taktizovat a vyhrávat!

Více informací a přihlášení zde.

Finančníci

Svět financí nás všechny obklopuje a ať chceme nebo ne, jednou do něj pronikne každý z nás. Formou her se děti naučí porozumět základům finanční gramotnosti, poznávat hodnotu peněz, plánovat si nákupy či spořit si z kapesného. Kromě toho budou děti rozvíjet své matematické a analytické dovednosti i strategické plánování.

Více informací a přihlášení zde.

Instruktorská přípravka

Zajímá tě, jak se vznikají nové hry? Láká tě vedení aktivity pro mladší kamarády? Chceš nakouknout do zákulisí příprav našich akcí? Pak je tento kroužek přímo pro tebe! 

Zkušenost je nejlepší učitel, takže nečekej žádné přednášky! Všechno si pěkně zkusíš a zažiješ. A až budeš chtít, můžeš si zkusit něco připravit pro ostatní, nebo nám pomoci s přípravou nějaké akce. Nebo si budeš jen užívat společné hry a aktivity s vrstevníky. Záleží jen na tobě, jaký si nastavíš cíl. Těšit se můžeš i na spoustu týmových her, které prověří tvé schopnosti a posunou tě zas o level výš. 

Více informací a přihlášení zde.

Klub instruktorů

Baví tě vytvářet nové hry? Nebo chystat akce či aktivity pro ostatní? Pak jsi tu správně!

Těšit se můžeš třeba na témata: tvorba her, uvádění her, příprava akce, tvorba harmonogramu, plánování, zákulisní přípravy, využití potenciálu, herní i lektorské vychytávky, a mnohé další. Hry, které posunou tvé schopnosti a dovednosti na další úroveň. Někdy bude potřeba stmelit se a podpořit týmového ducha, jindy bude prostor užít si soutěžní náladu. Vždy se ale budeme snažit, aby to byla nejen zábava, ale i přesah do světa pedagogiky a osobního rozvoje.

Kroužek je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří se už instruktorským aktivitám věnují. Vždy je totiž co zlepšovat a kam se posouvat. A tady se můžeme učit i do sebe navzájem. Nikdo totiž neumí všechno a každý může být pro někoho inspirací. :-) 

Po domluvě je možné se zapojit jako lektor (18+) nebo pomocný lektor (15+) v kroužcích, na táborech, nebo na akcích pro veřejnost. Podmínkou pro účast na tomto kroužku je ukončení základní školní docházky.

Více informací a přihlášení zde.

 

Sport

Žonglování

Žonglování není jen o chytání a házení míčků. Zlepšuje koordinaci, postřeh, všímavost, tvořivost a orientaci v prostoru. Může být relaxací a užije se u něj i dost zábavy. Nebudeme pouze žonglovat. Žonglovat hodinu v kuse nejde. Žonglování si budeme prokládat drobnými hrami, aktivitami.

Více informací a přihlášení zde.

Hravá atletika

Pohybový kroužek pro kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Děti projdou základní atletickou průpravu a naučí se soudržnosti a smyslu pro týmového ducha pomocí míčových a pohybových her. Chceme především, aby si děti užily zábavu a zároveň cvičily obratnost, kondici, orientaci v prostoru, sílu, rychlost, vytrvalost, týmovou spolupráci a také, aby získaly široký základ pro přechod do různých atletických klubů. 

Více informací a přihlášení zde.

Nerf

Kroužek pro ty, co si chtějí zahrát pro zábavu Nerf, ale nemají s kým, kde, nebo s čím.

Budeme hrát různé varianty hry a to jak venku, tak uvnitř. Hrajeme s pistolemi značky Nerf, model Elite first strike, které střílí pěnové náboje s měkkou špičkou. Není nutné mít vlastní pistole ani náboje.

Více informací a přihlášení zde.

Sebeobrana

Kroužek spojuje prvky tradičních bojových umění (karate, taekwon-do, judo) a moderních sebeobranných systémů.

Aktivity jsou zaměřené na zlepšení fyzické kondice, posílení zejména středu těla, získání pružnosti, mrštnosti a zvýšení pohybové flexibility těla. Velký důraz je kladen na koncentraci a sebekázeň. Děti se v kroužku naučí základní chvaty, kopy, údery a postoje, prvky z gymnastiky (kotouly, stojky, …), natrénují správnou techniku pádů a nebudou chybět ani různé hry, soutěže a relaxační prvky.

Více informací a přihlášení zde.

Larpový šerm

Cílem kroužku je zdokonalit se v šermování, pobavit se a zároveň šermovat kontrolovaně a bezpečně.

Technika šermu jedno a obouručními měkčenými zbraněmi. Nácvik šermířských kroků, techniky seků a krytů. Využijeme i štíty nebo dýky. Techniky, které zde budeme trénovat, vychází z německé šermířské školy. 

Více informací a přihlášení zde.

 

Tanec

Taneční školička Píďalky

Taneční kroužek pro předškolní děti, jehož cílem je seznámit děti s rytmikou, jednoduchými tanečními kroky a hudebním cítěním. 

Budeme tančit na dětské písničky, hrát hry a rozvíjet své taneční schopnosti. Děti si zlepší také koordinaci pohybů, prostorovou orientaci, pohybové dovednosti a držení těla Ve výuce využíváme různé balanční pomůcky, šátky, míčky, stužky, třásně, padák a další pomůcky.

Více informací a přihlášení zde.

Tancohrátky

Taneční kroužek, ve kterém si děti zlepší své taneční dovednosti prostřednictvím různých tanečních her a aktivit.

Naučí se základní taneční kroky a jednoduché sestavy na dětské i moderní písně. Zlepší si koordinaci pohybů, prostorovou orientaci, pohybové dovednosti a držení těla. Ve výuce využíváme různé balanční pomůcky, šátky, míčky, stužky, třásně, padák a další pomůcky.

Více informací a přihlášení zde.

Zatancuj si!

Baví tě tancovat a tančíš celým svým srdcem? Paráda, máš super základ!

Přidáme k tomu trochu techniky a budeš za hvězdu. Zlepšíš si držení těla i rovnováhu. Taky budeme trénovat rytmiku – ať tančíš do rytmu. A budeme společně zdokonalovat své taneční pohyby. Vždycky je totiž co zlepšovat a na čem makat. Neboj, nezapomeneme na to, že nás to stále musí bavit a než tvrdá dřina to bude fajn zábava. 

Více informací a přihlášení zde.

Fitness dance

Kroužek, při kterém zlepšíme svoji fyzickou kondici pomocí tance a cvičení. Obsahem lekcí jsou taneční sestavy, lehké posilovací a kondiční cviky, balanční cvičení a relaxace. Na začátku i konci každé lekce se budeme věnovat správnému protažení těla, které je nedílnou součástí každého sportu.

Více informací a přihlášení zde.

Clogging – step

Tanec a rytmus. To je kombinace, která tě tu čeká. Tvé nohy po pár trénincích budou vytvářet super zajímavé rytmy. Začátky jsou trochu těžší, než přijdeš jak na to. Pak tě to ale pohltí a budeš si stepovat všude, kde uslyšíš hudbu – na zastávce, v obchodě při tlačení nákupního vozíku, na chodbě ve škole, nebo třeba při čištění zubů.

Více informací a přihlášení zde.

Danza Kuduro

Taneční kroužek, ve kterém se zaměříme především na rytmiku, taneční kroky a sestavy na známé zahraniční hity. Těšit se můžete na taneční styly jako například: street dance, hip-hop, kuduro nebo zumbu.

Více informací a přihlášení zde.

 


Autor: Lukáš Křoustek

Fotografie: Archiv SVČ Lužánky – Labyrint

Podobné příspěvky