/

ROZHOVOR: Jak se staví moderní skleníky s učebnami

Skleníky na Lidické těšily malé i velké, lužánecké květiny i zvířectvo zhruba sedmdesát let. Po tak dlouhé době už byla rekonstrukce nutná. Stavět se začalo v půlce února tohoto roku a v půlce října by mělo být vše hotové. V nových sklenících jsou v plánu technologie, které podporují udržitelnost a ekologii, například ohřev vody pomocí sluneční energie nebo sběr dešťové vody k zalévání a splachování. A možná bude i motýlárium! Jak postupují práce na stavbě a na co dalšího se můžeme v nových sklenících těšit, ptali jsme se vedoucí pracoviště Lidická a vedoucí projektu LUSK Kateřiny Děkaníkové.


Proč jste se pustili do rekonstrukce lužáneckých skleníků?

Nevyhovující stav skleníků jsem řešila od té doby, co vedu Lidickou, tedy od roku 2008. Ve spolupráci s oddělením přírodovědy jsme hledali různé možnosti, jak je opravit a řešili jsme co s nimi vlastně dál. Rozhodně jsme ale chtěli mít jistotu, že skleníky nejsou pro děti nebezpečné. Proto jsme v roce 2015 požádali statika o odborný posudek, který dopadl dobře jen z poloviny. Jeden skleník jsme museli na základě zjištěných okolností pro veřejnost uzavřít a druhý prošel jen tak tak. Bylo tedy jasné, že pokud nechceme, aby nám to spadlo na hlavu, musíme s tím něco udělat.  

Kdo ti pomáhá s realizací stavby, ať už s návrhem projektu, architekturou či financemi?

Na přípravě a realizaci projektu od začátku spolupracuje ustálený tým lidí. Projekt vede architektka Helena Šnajdarová, o peníze se stará ekonomický ředitel Jan Ondroušek, záležitosti kolem evropských dotací vede Hanka Procházková a odborné otázky často konzultují zaměstnanci oddělení přírodovědy nebo chlapi z údržby. Na projekt jsme získali dvě zásadní dotace. Jednu z EU v rámci programu IROP a druhou od majitele budovy, magistrátu města Brna. Obě dotace jsou ve výši kolem patnácti milionů korun.

Kvůli jílovému a sprašovému podloží, které následkem velkého sucha posledních let vysychá, se musela udělat hluboká a masivní základová deska.

Jaké jsou jednotlivé fáze nové stavby?

Celou zahradu jsme předali firmě Unistav Construction a.s. v půlce února 2019. A pak se začaly dít věci. Přivezli bagry, staré skleníky demontovali a odvezli. Potom vykopali obrovskou jámu pro novou základovou desku. V celém parku je totiž jílové podloží, a to v posledních suchých letech vysychá. Proto nám třeba praská budova přístavby, kterou budeme rekonstruovat od září 2019. Z těchto důvodů musí být základová deska opravdu hluboká a masivní. Přijely „domíchávače“ a tuny betonu se ztratily v díře. Do základové desky se založily všechny potřebné trubky a nastala technologická odstávka – muselo to pořádně uschnout. A potom už to šlo rychle. Dovezli ocelovou konstrukci, kterou smontovali. Teď (v květnu, pozn. redakce) nám na zahradě stojí ocelová konstrukce, která se musí ještě trochu srovnat, aby na ni sedly všechny další materiály jako dřevo a hlavně sklo. Jak se konstrukce osadí zvenku, začnou práce uvnitř. Elektřina, vzduchotechnika, topení, příčky, podlahy a všechno, co je potřeba. Závěrečnou fází je vybavení jednotlivých prostor nábytkem a technikou. A ještě poslední fází je osazení zelených střech, fasád a celé zahrady květinami a zelení.

Jak budou ve srovnání s původními skleníky vypadat ty nové?

Protože je park Lužánky památkově chráněný, museli jsme se při vymýšlení nové podoby řídit názory památkářů. Celá stavba bude mít stejný půdorys a bude respektovat i původní řešení nosné konstrukce. Bude jen o necelý metr víc zapuštěná do země a o kousek vyšší než stavba původní. Dva původní oddělené a samostatné skleníky budou v rámci nové stavby spojeny do jednoho prostoru, byť bude vnitřně oddělen. Novinkou také bude částečně zelená střecha a fasáda.

Návštěvníci si v dílně vyrobí květináč a ve skleníku si do něj zasadí semínka nebo rovnou květinu.  

Projekt LUSK neboli lužánecké skleníky, nese podtitul „environmentální a polytechnické výukové centrum“. Co si pod tím máme představit?

Jedná se o propojení dvou prostor. Prostor samostatného skleníku a nově vzniklé velké polytechnické dílny. Tyto prostory jsou propojeny, aby na sebe mohly navazovat programy a aktivity. Ve stručnosti můžeme říct, že si návštěvníci v dílně vyrobí květináč a ve skleníku si do něj zasadí semínka nebo rovnou květinu.   

Jaké další vychytávky bude mít skleník a zároveň učebna?

Celý prostor je stavěn jako inteligentní budova postavená a provozovaná principem GREEN LINE. Budou použity technologie, které splňují požadavky na udržitelnost a ekologii. Budeme mít nový systém větrání spojený s rekuperací vzduchu, nový systém vytápění a ohřev vody pomocí sluneční energie a tepelného čerpadla vzduch – voda. Dále budeme sbírat dešťovou vodu do obrovské retenční akumulační nádrže a pak ji využijeme na zalévání ve sklenících, zahradě a také na splachování WC. Součástí by měl být i vnitřní automatický závlahový systém.

Nové skleníky budou sloužit i jako otevřená dílna

Kdo bude moct navštěvovat nové prostory?

Skleníky jsou určeny pro všechny současné cílové skupiny Lužánek, tedy děti v kroužcích i výukových programech, pro dospělé v kurzech a na víkendových akcích. Nově bychom chtěli nabídnout prostor i jako otevřenou dílnu, takzvaně na principu HOBBY LABU. Do Lužánek to přivede další cílovou skupinu – samostatně tvořivé a kreativní návštěvníky. 

Jaké výukové programy byste chtěli ve sklenících realizovat?

Určitě budeme pokračovat ve stávajících přírodovědných výukových programech. Nově přibudou programy zaměřené třeba na motýly. Chceme si totiž ve skleníku pořídit motýlárium, tak snad to klapne. A v polytechnické dílně navážeme na to, co už se v Lužánkách v rámci polytechniky úspěšně realizuje. Legato navázalo velmi úspěšnou spolupráci se Středním odborným učilištěm Jílová a nedávno jsme se domluvili, že by se tato spolupráce dala rozšířit i do prostor naší nové dílny. Dále budeme nabízet výukáče z oblasti řemesel. Táhne nás to na Lidické hlavně ke dřevu, ale určitě nabídneme i třeba košíky a další přírodní materiály.

V budoucnu by mohlo ve sklenících vzniknout motýlárium

Kdy má být stavba dokončená?

Stavbu máme od stavební firmy přebírat nejpozději 15. října 2019. Je to termín daný IROPem a je dost šibeniční. Práce ale postupují dobře a všichni věříme, že se to zvládne. Do konce letošního roku budeme potom kolaudovat a na jaře 2020 prostory slavnostně otevřeme veřejnosti. Plnohodnotný provoz by měl začít od letních prázdnin 2020/2021.

Na co se nejvíc těšíš, až budou nové skleníky postavené?

Až to, co jsme tak složitě plánovali a chystali, uvidím stát na zahradě. Až na zahradě zase rozkvetou kytky a vše se vrátí do normálu. Až tam budou chodit děti na kroužky a na výukáče, až jim třeba vedoucí oddělení se zvířátky Marcela Zajíčková bude ukazovat zvířata a motýly. Děti si potom na lavičce na zahradě sní svačinu, aniž by je rušilo, že pod nohama mají obrovskou nádrž na dešťovou vodu. Těším se na normální běžný provoz. A myslím si, že mluvím za všechny na Lidické.


Autorka: Kristýna Kolibová
Fotografie: Kateřina Děkaníková

Podobné příspěvky