/

Jak šel čas s pracovištěm Lata, které se letos přestěhovalo

Osmnáct let s lužáneckým pracovištěm Lata v Žabovřeskách. Jako když v plnoletosti nastane ten čas posunout se o dům dál. A to doslova. Lata se přestěhovala z Plovdivské 8 na Plovdivskou 7. Tak ta změna není tak dramatická, hlavně pro vás, kteří Latu navštěvujete. Stěhování proběhlo hladce především díky šikovnému týmu z Laty, ryze ženskému kolektivu pedagožek a lektorek, ve spolupráci s našimi hochy z údržby. V čem je Lata specifická? Jak vzniklo její jméno? Jaké aktivity a akce pro veřejnost se tam pořádají? A kolik nečekaných situací a zvratů se muselo za ty skoro dvě desítky let na pracovišti řešit? Dočtete se na Lužánky Live.

Nultý rok: květen 2004 
Jana Benešová a Blanka Šimková přišly s myšlenkou vybudování centra rodinných aktivit, které by nabízelo různorodý volnočasový program pro rodiče a děti. Dokonce našly vhodné prostory na Plovdivské 8, kde se postupně uvolňovaly třídy po Klasickém gymnáziu. Projekt se měl jmenovat Astra. Tak to je ale potíž! Astra nezačíná na „L“! Lužánecká pracoviště totiž všechna začínají na písmeno „L“. Namátkou Lesná, Lány, Labyrint, Lávka a další.
 
Jak teda pracoviště pojmenovat? Aktivity jsou odjakživa zaměřené hlavně na malé děti, nesmí tam být teda „Ř“. Musí se to dobře vyslovovat. A musí to být krátké. A mělo by to nějak souviset s tím, co se tam bude dít. Lata – no to je nápad! Taková zápLata na místo, kde něco chybí. A pracoviště „pro děti do pěti (let)“ nikde nemají!
 
 
První rok: 2005/2006
Jana Benešová a Blanka Šimková se staly zaměstnankyněmi Lužánek. Přidala se k nim Majka Krajná, která je nyní na pracovišti Lesná, a Hanka Malá. Pracoviště dostala na starost Lucka Nečasová z přírodovědného oddělení Lužánek na Lidické. Lucka má v úmyslu nabídnout aktivity i maminkám s nejmenšími dětmi a ještě líp, přitáhnout už těhotné klientky, které by mohly na Latu chodit cvičit, připravit se na miminko v kurzu předporodní přípravy a získat podporu v kojení. Projekt se ukázal jako výborný nápad.
 
Zbývalo vymyslet logo pracoviště. Gabka Odstrčilová, autorka výtvarného pojetí skoro všeho v Lužánkách, ho měla během týdne. Paráda! Lucka Nečasová se definitivně i s novým logem přestěhovala z Lidické na Plovdivskou.
 
Na začátku školního roku bylo 185 klientů ve 28 kroužcích, 3 letní pobytové tábory pro pra/rodiče a děti. Začala tradice akcí Světýlka na Špilberku a Zalátaný Mikuláš.
 
Druhý rok: 2006/2007
Hned počátkem roku 2006 odešla z Lužánek zakládající dvojice lektorů Jana Benešová a Blanka Šimková i lektorka juda Andrea Patočková. Tehdy se na Latě rozjelo 52 kroužků a bylo nutné rozšířit lektorský tým.
 
Jako lektoři kroužků na Latě začali pracovat: Monika Hurtová, Míša Doležalová, Markéta Radová, Petra Humpolíková, Hanka Kišová, Jana Grmelová, Rozárka a Hanka Levíčkovy, Radka a Marcel Mravcovi, Markéta Radová, Veronika Eršilová a o provoz se starali Tomáš Rada, Zdenka Jochmanová a Květa Kovářová.
 
Od října se díky získání grantu ESF zahájila činnost v Macešce. Vybudovala se počítačová učebna a pořádaly se kurzy pro mámy na rodičovské dovolené. Maminky se školily, děti si hrály v Macešce.
V Macešce jste mohli potkat tety Lucku Řičánkovou, Ivanu Fraňkovou, která nyní pořádá akce se seniory v Centru pro rodinu, Katku Sedláčkovou, se kterou jste se v posledních letech mohli setkat na kurzu Čekáme miminko jako s přednášející porodní asistentkou. Na letním Mimitáboře Lucka Nečasová ulovila mezi klientkami Olu Čechovou, která se přidala k maceškovému týmu.
Na laktační poradnu se v tomto roce obrátilo 1 151 rodičů a kurzu Čekáme miminko se zúčastnilo 536 budoucích rodičů.
 
Třetí rok: 2007/2008

Pokračuje se v Macešce tandemově s PC kurzy pro rodiče v několika stupních obtížnosti. Posílili se oba týmy lektorů, aby vše mohlo probíhat každý den v týdnu. Máme tedy dvě třídy Macešek pro dvakrát dvanáct dětí. O Macešku se stará Eva Musil Garzonová, která je nyní asistentka na 2. stupni ZŠ Jana Babáka, koordinátorku PC kurzů a kancelářské děvče pro všechno, hlavně účetní Renata Veselá, která je nyní děvče pro všechny účetní věci celých Lužánek. V tomto roce jsme měli 67 kroužků a Světýlek na Špilberku se zúčastnilo 950 návštěvníků.

Čtvrtý rok: 2008/2009

Začalo to moc pěkně. Nejprve se hledali další lektoři – rok byl opravdu bohatý na nová lektorská miminka.
Narodila se Anička Janíková, Evička Gajdušková, Kačenka Pavlíčková, Terezka Sedláčková, Klárka Drimlová.

A pak se to pokazilo. Budova na Plovdivské 8 se vrátila pod správu Magistrátu města Brna a Lata dostala výpověď. Začalo se

hledat nové místo pro Latu. Hledalo se opravdu všude, třeba: v Králově Poli na Slovinské, na ZŠ Staňkova, ve výměníkové stanici na Sabinově a na Voroněžské, na Božetěchově 15. A všude to bylo malé, byly tam schody, mělo to moc pater, nezaplatili bychom nájem, nešlo se tam dostat s kočárkem, kočárky by musely stát v zahradě. 

K tomu 86 kroužků, 5 zaměstnanců a 25 externích lektorů. Mezi nimi i Štěpánka Kerdová, dnes vedoucí pracoviště. Nevědělo se, co s Latou bude. Do dalšího roku se nešlo lehce.

Pátý rok: 2009/10
Hurá – Lata má kam jít! Zůstane stejná adresa, přesune se jen do horního křídla budovy. Ale! Bude o 12 místností méně. Lata se celá stěhovala v červnu do nářaďovny a až v září do nových prostor. Lektorky si myslely, že to nelze zvládnout a stihnout otevřít včas.

Zvládli to. Přestože do nářaďovny v tělocvičně těsně před stěhováním po prudkých deštích zateklo a muselo se všechno vysušit, něco vyhodit. Otevíralo se jen o čtrnáct dní později než ostatní pracoviště Lužánek. Stěhovali všichni, včetně ředitele, kluků z IT, spousty kolegů z ostatní pracovišť, všech příbuzných,  včetně dětí lužáneckých lektorek. Tým obohatila Katka Stávková.
 
 
Šestý rok: 2010/11
 
A zase to stěhování. Všechno co nejdál od oken nebo někam, kde okna nejsou. Vše do igelitu.
Překvapení – oken ubylo, byla tma v místnostech, prach všude a ještě protekla nedostavěná střecha.
Pak se celá škola i Lata oblékla do oranžového teplého kabátu.
Nové dveře. Úklid. A bylo líp.
 
Sedmý rok: 2011/12
Jen, co se vyměnila okna, zjistilo se, že nepůjdou otevírat, protože jim brání lišty s elektrickými kabely. Takže – všechno od oken pryč, zakrýt a přesekat elektriku. V tomto roce na Latě bylo 88 kroužků a 8 akcí pro klienty i veřejnost. Koncem roku 2011 se začal připravovat projekt Skládanka, který vznikl z podnětu úřadu Jihomoravského kraje, vybudovat školku pro děti svých zaměstnanců. V únoru 2012 Skládanka zahájila činnost, přestože bylo přihlášeno pouze jedno “krajské dítě”, které nakonec ani nenastoupilo. Volná místa se nabídla veřejnosti a byla rychle zaplněna.
 
V lednu 2012 vznikl facebookový profil
 
Osmý rok: 2012/13
V tomto školním roce se pracoviště těšilo nebývalému klidu. Neprobíhalo stěhování, stavební úpravy, ani velké personální změny, a tak se lektorky s vděčností věnovaly běžnému chodu pracoviště.
 
V listopadu navštívil Světýlka na Špilberku rekordní počet návštěvníků – 3 590! Ještě teď se na tento ročník vzpomíná trošku s hrůzou. Byl na téma pohádky Princ a Večernice a součástí byla výstava kostýmů z pohádky na nádvoří hradu. V červnu se uskutečnila akce Lužánky v Lužánkách s tématem Římani.
 
 
Devátý rok: 2013/14
 
Co dva měsíce je voda pod schody. Voda v šatně. Voda v kanceláři. Plovoucí koberec. Příčinou jsou papírové a vlhčené ubrousky ve WC. Informace o tom, že patří do koše, nepomáhá. A tak během roku se zaplatí kolem 40 000 Kč instalatérům a ruší se papírové ručníky. Naopak se zavádí Wi-Fi v prostorách Laty pro klienty. Tým se loučí s dlouholetou kolegyní Evou, která odchází čekat Toníka.
 
Desátý rok: 2014/15
Na Latě je 693 klientů v 57 kroužcích. Nově se nabízí kroužky i pro děti mladšího školního věku. Do teď byly kroužky pro rodiče s dětmi do 6 let. Uspořádalo se 6 příměstských a 5 pobytových táborů a začala éra akcí Víkend u koní (Řícmanice).
 
Přesunula se Světýlka ze Špilberku do Wilsonova lesa a zahájila se úzká spolupráce s Úřadem městské části Brno-Žabovřesky. Nastoupila Mirka Dančáková a vedla kroužky výtvarka, keramika a cvičení pro mámy s dětmi. Teď je Mirka na Latě jen jedenkrát týdně, vyměnila Latu za LUSK.
 
V září se uspořádala oslava 10 let Laty.
 
 
Jedenáctý rok: 2015/16
 
Do Macešky se přihlásilo 88 dětí, nejvíc ze všech 11 Macešek, které jsou v Brně. Poprvé se konala podzimní akce Draci nad Žabinami. Novinkou se staly i odpolední dílny pro rodiče s hlídáním dětí – keramická, kosmetická, floristická, košíkářská a textilně výtvarnická. Sady Starý Lískovec se na Latu obrátily s pořádáním podzimní slavnosti Jabkobraní. Byla to parádní akce, která se ještě několikrát zopakovala.
 
Vybudovala se keramická dílna, koupila se a pokřtila pec.
 
 
Dvanáctý rok: 2016/17
 
Rok 2016 byl na Latě ve znamení změny vedoucí pracoviště. V první polovině roku probíhala výběrová řízení a k samotné změně došlo 1. září 2016, kdy dlouholetou vedoucí Lucii Nečasovou vystřídala Štěpánka Kerdová.
 
Jako novinka byla zavedena zábavná sobota, v rámci které mohou děti a dospělí strávit sychravé podzimní nebo zimní sobotní dopoledne. Součástí jsou i čtenářské dílny, na kterých děti zažijí spoustu dobrodružství s knižními hrdiny. Z první čtenářské dílny byly sice obavy, ale nakonec měla takový úspěch, že se začalo uvažovat i o čtenářském kroužku, který byl v dalších letech otevřen a vy tak můžete chodit do Záložky – čtení (s) hrouRodiče začali navštěvovat například řezbářskou nebo floristickou dílnu. Rozjeli se polytechnické a vánoční výukové programy pro ZŠ.
 
Poprvé se uskutečnila akce Žabovřeské čarodějnice a Bača, drak a Jurkovič. Jurkovič měl velký úspěch, a tak se nastartovala další báječná tradice. Ve stejný den se konal i benefiční koncert v parku u Šelepky, na podporu Klubu nemocných cystickou fibrózou. Hrály kapely Chameleon Groove a Depeche Mode Revival. Deti vyráběly papírové větrníky a šířily osvětu. Do klubu putovalo krásných 17 000 Kč. A třešinkou na dortu bylo, že Ola Čechová, tehdy Fojtíková, a Lužánky získaly za tento počin Cenu Fóra dárců – 2. místo za sbírkový projekt. Vyznamenání visí v kanceláři.
 
P. S. Na Latě jsou lektorky schopny zajistit “cf friendly” prostředí pro klienty s tímto onemocněním, tak se kdyžtak ozvěte.
 
 
Třináctý rok: 2017/18
 
V šedesáti kroužcích máme 692 klientů. Celé Lužánky, tedy 11 pracovišť, mají celkem 8 694 klientů v 745 kroužcích. V návaznosti na výukový program Žabovřesky tajuplné vznikla stejnojmenná hru pro rodiny s dětmi. Týká se významných staveb a zajímavostí v Žabovřeskách – Žabovřesky tajuplné
 
Uspořádal se Filmový večer, šicí dílna pro děti, v Kulturním domě Rubín výstava obrazů dětí základních škol, které vzešly právě z výukáče. Společně se Sady Starý Lískovec se uspořádala jarní akce Rozkvetlý broskvový sad. Poprvé se do nabídky přidaly příměstské tábory pro děti od 3 let, s kapacitou 26 dětí a 4 lektorky. Naplnil se během dvou dnů.
 
Čtrnáctý rok: 2018/19
Středisko volného času Lužánky oslavilo 70 let! Dokázali byste vyjmenovat všech 11 pracovišť? Chodbu Laty vyzdobila výstava „historických“ fotek, které dokumentovaly činnost všech „L“. Hned na začátku školního roku proběhlo Jabkobraní v našich oblíbených a spřátelených sadech Sady Starý Lískovec, které nám i vám dodávaly jablka na Zalátaného Mikuláše a budoucím maminkám ke svačině na kurzech Čekáme miminko. Provozovala se „volná herna“, pamatujete?
 
Uskutečnilo se pět sobotních divadelních představení pro nejmenší děti s rodiči. Děti školního věku trávily soboty na šicích, řezbářských a kutilských dílnách, slečnám se moc líbila kosmetická dílna a maminkám i babičkám zase dílna floristická a výroba adventních věnců. Tu si užívají i současné a bývalé lektorky. Je to příležitost setkat se, probrat, co je nového, zastavit se v předvánočním čase a vytvořit něco pěkného na vánoční stůl nebo dveře. Na tuto krásnou tradici navazuje další, stejně oblíbená akce a tou je vánoční večírek.
 
Patnáctý rok: 2019/20
Rok, na který na Latě ani v Lužánkách nejde zapomenout. V prvních čtyřech měsících školního roku se stihla nějaká divadelní představení, draky, Světýlka, čtenářské a řemeslné dílny, soboty u koní i Zalátaného Mikuláše s tématem čertovské a andělské školy. A pak v březnu, stejně jako školy, musela všecna pracoviště zavřít. Okamžitě se začaly rodit nápady, jak s vámi zůstat v kontaktu. Vznikaly „cvičící“ i „vyráběcí“ videa – mrkněte na youtube. :-) Vyčistili se podlahy a vymalovalo se. 
 
Šestnáctý rok: 2020/21
Tento školní rok byl ve znamení balíčků na doma. Pánové z IT se úspěšně poprali s výzvou zřídit eshop a vznikala spousta vycházkových tras. Na Latě jich vytvořili 22! Putování kaštana Jíry – Bystrc a obora, Statečný šibal Šípek – na Palačáku, Tucet havranů – v ulicích Žabin, H(o)ubatá Hlíva – v lese Kohoutovické baby, únorová cesta Podkomorskými lesy s variantou sjízdnou pro kočárky a dobrodružnější pro pěší – Strasti babky kořenářky. To jste ale koukali, co toho roste v lese v zimě, že?
 
Tradičního Zalátaný Mikuláš byl nahrazen pátračkou ve Wilsonově lese – Mikulášovy ponožky. I Světýlka nad Žabinami byla bez nás a trvala měsíc, abyste si je pohodlně prošli a nepotkávali se v davu. Vyrazili jste s baterkou, trasou vás provázely reflexní prvky a latí lektorky chodily do pokladové truhly doplňovat odměny. Bylo to dobrodrůžo a nás moc těšilo, jak jste nám posílali fotky z tras, psali děkovná slova, jak jste si to užili a co nového jste se dozvěděli… Lata bez lidí je prostě divná a už to nechceme nikdy zažít. P.S. Vzpomenete si, jakou další trasu jste absolvovali?
 
Sedmnáctý rok: 2021/22
Kroužky mohly začít, hromadné akce s jistými omezeními. A tak se účastníci na Světýlkách, tentokrát na téma Pohádky tisíce a jedné noci, řídili pokyny „neshlukujte se“ a „rozejděte se“. I tak si 650 účastníků akci pěkně užilo. Zalátaný Mikuláš se konat nemohl, tak ho i vás lektorky vzaly opět do Wilsonova lesa i s dalšími svatými. Akce trvala pár dní, takže jste se pohodlně mohli zúčastnit, kdy se vám chtělo.
 
Uspořádalo se 17 příměstských táborů a 5 pobytových, opět se mohly pořádat kurzy předporodní přípravy pro 7 párů naráz a Lucka Nečasová mohla přestat s individuální přípravou ke kojení a péčí o miminko. Vánoční trasa s pohádkou ulicemi Žabovřesk byla O panu spisovateli, Lidušce a vánočním stromu. Ve spolupráci s JMK vznikla šifrovací hra u Špilberku s názvem S Mendelem za pokladem. Velikonoce se trávily také venku, v zahradě u smrku. 
 
Osmnáctý rok: 2022/23
Co se přihodilo letos, všichni víme, netřeba připomínat. Takže pojďte s námi slavit a zasmát se. Lektorky se na Latě často smějí. Hlavně na poradách, vždy ve středu od 13 do 15 hodin. Ale taky toho na těch poradách hodně proberou, vyřeší, naplánují, prostě stíhají všechno.
 
„Jestli to nevíte, musíme vám to říct. Přestože jsme převážně ženský kolektiv, letos máme nejvíc chlapů lektorů, tedy tři, klape nám to. Máme se rády, do práce se těšíme a kamarádíme spolu i mimo pracovní dobu a prostor Laty… Držte nám palce, ať nás smích nepřejde. Děkujeme, že jste s námi!“ Lektorky z Laty
 
 
 
 
 

Autorka: Olga Čechová a lektorky z Laty
Fotografie: Archiv SVČ Lužánky 

Podobné příspěvky